„Na základě usnesení rady města oslovilo město Klatovy všechny osadní výbory městských částí, které pod Klatovy patří. Požádali jsme o nominaci zástupců městských částí do nových osadních výborů. Z 25 městských částí má město v 15 městských částech aktivní osadní výbory, které pomáhají zabezpečovat chod těchto městských částí,“ informoval tajemník Městského úřadu v Klatovech Miroslav Šafařík.

Mezi osadní výbory spadající pod město patří například Čínov, Dehtín, Drslavice, Kydliny, Luby, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov, Tupadly a další.
„Orgány města, ať už je to rada, zastupitelstvo popřípadě městský úřad, se na osadní výbory obracejí, pokud v nějaké lokalitě řeší nějaké investiční akce, rekonstrukce nebo prodeje či pronájmy majetku. Zástupci městských částí zprostředkovávají názory lidí a poskytují je orgánům města, které pak k těmto názorům přihlížejí při případném rozhodování,“ doplnil Šafařík.

Na květnovém zasedání Zastupitelstva města Klatov bude na programu jednání právě ustanovení nových osadních výborů včetně volby jejich předsedů.⋌