S přelomem května a června hlásí myslivci z regionu velké ztráty na zvěři. Kvůli senoseči hynou mláďata pod koly těžké zemědělské techniky, v jiných případech mohou za úhyn i samotní občané, kteří nalezená mláďata odvádějí nebo je hladí.

„Co se zemědělců týče, je to trvalý problém, se kterým bojujeme neustále. Ve vysoké trávě jsou srnčata, mladí zajíčkové, bažanti či koroptví kuřata. Zemědělci používají pro sekání luk stále modernější mechanismy s lištami dlouhými i deset metrů. Stroje jsou větší a rychlejší a jejich obsluha má jen stěží přehled o tom, co se mu pod lištami vlastně děje,“ říká Pavel Martin z okresní organizace Českomoravské myslivecké jednoty v Klatovech.

Zemědělci by měli užívat při sekání luk plašiče zvěře, jak to ukládá zákon. Ne všude se tak ale děje. Mnohde vázne i spolupráce družstva s myslivci.

„Pokud by se zemědělci obrátili na myslivce ve své oblasti, určitě by louky před sekáním prošli se psy, a mohli tak společně zabránit případným škodám,“ pokračuje Martin. Takovou spolupráci si chválí například Výrobně obchodní družstvo Velký Bor. „Myslivcům nahlašujeme plán postupu našich prací a oni pak projdou před sekáním louky. Snažíme se i sami pomocí klaksonů zvěř plašit, ale případným škodám se prostě ani v těchto případech nevyhnete,“ informuje Václav Šmat z VOD Velký Bor.

Zdeněk Vlasák z Měcholupské zemědělské, a.s., přiznává, že plašičky na strojích jsou většinou neúčinné a zvěř se spíše do porostu ještě více schoulí.

„Existuje celá řada plašiček. Některé jsou účinné, jiné méně. Existují plašičky mechanické i zvukové, fungují pachové ohradníky. Je to ale dost finančně náročné. Zájem ale musí být na obou stranách,“ dodal Martin.

Slunečné teplé počasí láká do přírody i turisty. V těchto dnech se ale může stávat, že při svých vycházkách narazíte na některá mláďata zvířat.

„Příroda je v tomto období plná mláďat, která si zaslouží naši ochranu. Bezohledné rušení zvěře a volné pobíhání psů v přírodě je v tomto období velmi škodlivé. Kojícím matkám i mláďatům hrozí bezprostřední nebezpečí zadávením, protože mají zhoršenou schopnost unikat. Psi a kočky ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se při častějším vyrušování snižuje líhnivost vajec či hnízda zcela opouštějí,“ říká Jiří Šilha z ČMMJ.

„Zároveň je nutné upozornit veřejnost, že pokud někdo nalezne opuštěné mládě na louce či v blízkosti lesa, měl by ho ponechat na původním místě a co nejdříve se nejkratší cestou vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu v blízkosti mláděte. Pokud se bude mláďat dotýkat, může ho svým chováním odsoudit k smrti, protože ho matka již nemusí přijmout. Příroda je v tomto směru velmi krutá a chyby člověka jsou již nenapravitelné, a proto bychom se k mláďatům zvěře měli chovat obezřetně,“ dodal Šilha.

Někteří lidé nalezená zvířata v lese odnášejí do různých stanic s tím, že mládě bylo v přírodě opuštěné. „Celých 99 % mláďat donesených do záchranných stanic je ale doneseno zcela zbytečně. Takové zvíře se již zpět do volné přírody vrátit nemůže,“ doplnil informace Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.