Nepomohla tak lavina, kterou spustila majitelka hotelu Nebespán Sabina Kmecová svým otevřeným dopisem ministru vnitra Vítu Rakušanovi, nepomohlo ani to, že se do věci vložila zmocněnkyně pro lidská práva Úřadu vlády ČR Klára Šimáčková Laurenčíková a že kauzu řešilo ministerstvo vnitra i různé organizace věnující se cizincům. „Po týdnu jednání jsou stále v zoufalé situaci. Mám pocit totálního zmaru,“ posteskla si Kmecová. Podle Laurenčíkové se ale pracuje na tom, aby cizinci měli kde žít. „Velmi aktivně usiluji o řešení situace  - o součinnost byli požádáni pracovníci plzeňského Centra na podporu integrace cizinců, kteří disponují znalostí situace ubytovaných osob a také sítí dostupných služeb v regionu, ubytované osobně navštívili. Ve spolupráci s místním odborem sociálních věcí je snahou nalézt jiné vhodné ubytování pro rodiny,“ uvedla vládní zmocněnkyně.

Jak Deník informoval již před týdnem, v hotelu Šumava je nyní ubytováno 45 Ukrajinců, až na několik výjimek jde o ženy s dětmi. Dosud tam bydleli zdarma, hradili si pouze stravu. V souvislosti se zákonem Lex Ukrajina V je ale stejně jako všechny jejich ostatní krajany v ČR čeká od 1. července zásadní změna. V nouzovém ubytování mohou zůstat zdarma pouze ti, kteří jsou zákonem definovanou zranitelnou skupinou, což jsou těhotné ženy, matky dětí do 6 let, všechny děti do 18 let, zdravotně handicapovaní, lidé nad 65 let a rovněž lidé pečující o někoho těžce handicapovaného. Všem ostatním počátkem června oznámili, že musejí z hotelu odejít. „Zákon nikdo nezpochybňuje, to je bez diskuse, ale hlavní problém je v tom, že ministerstvo jim to sdělilo pozdě, až 6. června, tak rychle tu není možné najít ubytování. Kdyby jim to řekli v únoru, bylo to jiné. A vše mohlo být dávno vyřešené. Já kladu za vinu vládě, potažmo ministerstvu, že ubytovaní nebyli informováni včas. To je ten zásadní problém,“ vysvětlila kámen úrazu Kmecová.

Bourání části mostu obchvatu Klatov.
Část mostu obchvatu Klatov musela být zbourána, bude se stavět znovu

Ukrajincům bylo původně řečeno, že se všichni, kteří nepatří mezi zranitelné, budou muset z hotelu vystěhovat. To je zdrtilo. „Všechny nás to zasáhlo, jsme smutní, odejít odsud nechtějí dospělí ani děti, které si tu zvykly. Myslím, že s námi nejsou žádné problémy, že bychom tam mohli ještě zůstat a rekreantům nijak nepřekáželi. Nás je 45 a lůžek v hotelu 137,“ řekla Deníku jedna z Ukrajinek, Kateryna Pohorelová. Dodala, že nemá problém s placením za ubytování, ale musí jít o částku, kterou je schopna uhradit. Tato mladá vdova utekla spolu se dvěma dětmi z Kyjeva už loni v březnu. V Kašperských Horách pracuje jako cukrářka, její potomci v regionu chodí do školy. Z horského městečka by, stejně jako mnozí další, proto neradi odcházeli. To před týdnem Deníku potvrdila i Viktoria Lysak, máma tří dětí ve věku od jednoho roku do 10 let. „Zůstat bych prý mohla jen já s dětmi, manžel by musel odejít. Vůbec netušíme, kam by šel. Má práci v Kašperských Horách, ale ubytování tu pro něj není,“ zoufá si.

Po týdnu jednání se situace změnila. Podle Kmecové bylo rozhodnuto, že v hotelu mohou zůstat i ti, kteří nepatří mezi zranitelné osoby, tedy i Pohorelová či manžel Lysak. „Ve čtvrtek jim oznámili, že každý by ale musel platit za ubytování 18 tisíc korun měsíčně. To je výsměch. Třeba pro Katerynu je to velká část jejího platu. Musí ale také živit děti, šatit atd. Je to naprosto nereálná částka,“ zkritizovala Kmecová.

Dům v Nýrsku, na jehož místě budou postaveny jesle.
Chtějí pomoci mladým rodinám, rozhodli se tak postavit a obnovit jesle

Ministerstvo vnitra odmítlo, že by se informace k Ukrajincům dostaly pozdě. Potvrdilo, že částka zhruba 18 tisíc korun za měsíc je konečná a snižovat se nebude. „Při stanovení ceny za ubytování jsme povinni plně respektovat platné zákony, které nám bohužel neumožňují s cenou jakkoliv pracovat. Stávající legislativa nám tak jasně vymezuje manévrovací prostor,“ uvedla mluvčí resortu Hana Malá. Dodala, že úhrada za ubytování musí odpovídat výdajům souvisejícím s provozem ubytovacího zařízení, včetně oprav a údržby a poměrné části odpisů. Dle zákona o majetku státu je stanovena minimální výše úplaty za ubytování, kterou musí státní organizace požadovat a neumožňuje sjednat slevu na nájemném/platbě za ubytování. V případě objektu v Kašperských Horách činí částka 613 Kč na den.

„V případě, že by rodiny nechtěly setrvat ve stávajícím ubytování, mají zároveň ti členové rodin, kteří jsou zranitelnými osobami (primárně děti do 18 let), zákonný nárok na reubytování prostřednictvím KACPU - tedy jim musí být nalezeno ubytování náhradní. V zájmu prevence dělení rodin musí jít o takové ubytování, kde by mohli pobývat i nezranitelní členové rodin, i když za úhradu - ve výši stanovené tamní nájemní smlouvou,“ konstatovala zmocněnkyně Laurenčíková.

„Jsem velmi zklamaná. Veškeré argumenty, že jsou tu integrovaní, že tu mají práci, chodí do školy, byly zbytečné. Teď hledáme velmi intenzivně řešení, tady všude po okolí. Jenže sehnat nyní na Šumavě bydlení je takřka nemožné. Obrovský problém je také dopravní obslužnost, která je úplně tragická,“ uzavřela Kmecová.