Hanuš Jiří Stein se narodil v roce 1926 v Praze. Jeho rodina však pocházela z Nýrska. Hanušův otec František Stein tam se svým bratrem vlastnil továrnu na košile značky Rekord, v letech 1929 – 1933 byl předsedou židovské náboženské obce a patřil k významným občanům města. Hanuš bydlel se svou rodinou ve vile č. p. 373, kterou postavil jeho otec. Jde o budovu nynější Základní umělecké školy Nýrsko. „V roce 1938, po obsazení Sudet, uprchli Steinovi nejprve ke svým příbuzným do Klatov, po získání víz pak odjeli do Chile, kde Hanuš Stein vystudoval operní zpěv na Conservatorio National v Santiago de Chile. V letech 1966 – 1968 studoval na konzervatoři v Praze, dále zpěv bachovské hudby v Lipsku a alžbětinské hudby v Londýně. Po vojenském převratu v roce 1973 odešel do exilu do NDR, kde působil sedm let na Hochschule für Musik Hanns Eisler,“ uvedla místostarostka Nýrska Soňa Hladíková.

Počátkem 80. let se vrátil Stein do Chile, kde navázal na svou dřívější pedagogickou činnost na Universidad de Chile. „Profesor Stein je nejvýraznější a nejvýznamnější osobností představující českou hudbu na území Chile. Neúnavně propaguje českou hudbu nejen v zemi, kde jeho rodina našla druhý domov, ale i v Evropě a Severní Americe. Interpretaci a propagaci české hudby se s nesmírným nadšením věnuje již přes 70 let a i přesto, že je mu 93 let zůstává mimořádně aktivním a vyhledávaným pedagogem největší chilské univerzity,“ sdělila Hladíková.

Zimní prohlídky Kašperku
Hrad Kašperk si můžete prohlédnout ze sněžnic a běžek

PŘIJEDE V DUBNU

Hanuš Stein.Zdroj: ArchivV roce 2016 byl Stein za svou celoživotní propagaci české hudby oceněn cenou Gratias agit, cenou za šíření dobrého jména České republiky v zahraniční. Město Nýrsko se tak rozhodlo navázat na ocenění ministerstva zahraničí a Základní umělecká škola Nýrsko nově ponese čestný název Základní umělecká škola Hanuše Steina, příspěvková organizace. „Profesor navštíví naše město v dubnu, k slavnostnímu aktu udělení čestného názvu zazpívá i jeho dlouholetý student Javier Arrey, jehož současné angažmá je v Metropolitní opeře v New Yorku,“ dodala na závěr místostarostka.

O novém pojmenování ZUŠ Nýrsko bude oficiálně rozhodnuto na zasedání zastupitelstva 25. února.