„Tábory máme všechny naplněné, takže zájem je velký. Nabízíme příměstské tábory, kdy děti ráno přijdou, je pro ně připraven nějaký program a večer odejdou. Samozřejmě se musí vymyslet program, který děti bude bavit, což není vždy jednoduché. Pak děláme klasické tábory, nevyhledáváme nové lokality, takže nám ubývá starost s hledáním místa. Každý rok je připravujeme na našich základnách. Sponzory bohužel žádné nemáme, takže se snažíme udělat takové ceny, abychom to vše utáhli a byly i příznivé pro zájemce,“ informovala účetní DDM Klatovy Olga Voráčková.

„Osobně dělám tábory už delší dobu, tak to pro mě až tak náročné není, už mám určité zkušenosti a jsem hodně aktivní a kreativní. Vymýšlím pro děti různé soutěže, hlavně sportovně zaměřené, aby měly dostatek pohybu. Sbírám inspiraci všude kolem. Snažím se o netradiční soutěže, abychom šli s dobou a hlavně, aby to bavilo děti. Minulý rok jsem se například inspirovala soutěží Faktor strachu, děti sahaly do sklenice a ostatní děti nasimulovaly situaci, že v ní jsou různá živá zvířátka, někteří tam pak ani strachy nesáhli,“ řekla pedagožka volnočasových aktivit v DDM Klatovy Jitka Šteflová.

Větší zájem je o tábory, které jsou zaměřené na turistiku. „Někteří rodiče se bojí, že když děti pojedou například na plavecký tábor, tak se jim tam něco stane, raději tedy dítě pošlou na jiný, protože tam si jsou o něco jistější. Bohužel je v některých případech velkým faktorem i cena. Spousta rodičů na tábor peníze nemá, raději zaplatí dovolenou pro celou rodinu, než jen pro jedno dítě,“ doplnila Šteflová.

V DDM Nýrsko pořádají pouze příměstské tábory, ale i ty jsou některé náročnější na přípravu. „Nabízíme tábory zaměřené na turistiku, cyklistiku, florbal, tanec spojený s aerobikem, o který je hodně velký zájem. Letos jsme nově připravili i tábor spojený s výlety do Německa a další zaměřený na poznávání a ochranu přírody nazvaný „Poznávej a chraň“. K táboru o přírodě jsme museli udělat dokonce i projekt, což bylo náročnější na čas i na přípravu. Každý tábor se musí dobře zorganizovat, některé jsou méně náročné a některé více. U turistického se musejí zjistit všechny ceny, abychom mohli vše propočítat, připravit trasy a podobně,“ řekla pedagožka volného času v DDM v Nýrsku Marta Melicharová.

Na jídlo děti docházejí do školní jídelny, kde si mohou oběd zakoupit. „Pokud jsme na výletě, tak si vaříme v přírodě v kotlíku, na delší výlety si vozíme jídlo s sebou. Jsme zde tři stálé zaměstnankyně a každá máme na starost některý z táborů, ale pomáhají nám také externisté, kteří jsou více specializovaní, například na florbal. Zájem o tyto tábory je velký, myslím, že i z toho důvodu, že nejsou tak finančně nákladné jako tábory, kdy jsou děti celý týden pryč,“ dodala Melicharová.

Český červený kříž (ČČK) pořádá tábory pro zdravotně oslabené děti s ortopedickými vadami – špatným držením těla, plochýma nohama a podobně.
„Musíme zajistit kvalifikovaný personál, který se dětem věnuje, například diplomovaného fyzioterapeuta, který s dětmi cvičí, dále pedagogické a zdravotnické pracovníky. Příprava začíná už na podzim, kdy se musí zajistit objekt, následuje kalkulace pro celý tábor, ubytování, strava, doprava, pojištění, režie, a tak dále. Poté se musejí zajistit pracovníci, propagace tábora, vymyslet program a spoustu dalších věcí. Po ukončení tábora se musí udělat závěrečné vyhodnocení a vše uložit do archivu,“ vysvětlil pracovník Oblastního spolku ČČK Klatovy Jiří Böhm.