Opuštěná nevzhledná budova Střední zdravotnické školy v Klatovech na prostranství „U Váhy“ (trojúhelník vymezený novou budovou zdravotnické školy, Drnovým potokem a diskontem) konečně zmizí. Na úpravy Tylova nábřeží byly městu přiznány dotace v celkové výši přibližně padesát milionů korun.


Rekonstrukce Tylova nábřeží se bude skládat ze dvou částí. První část projektu tvoří cyklostezka včetně lávky přes Drnový potok se zabudovaným sociálním zařízením a veřejné osvětlení, na tento projekt byla městu přiznána dotace z programu přeshraniční spolupráce. Druhou částí jsou úpravy prostranství, na němž v současné době stojí budovy zdravotnické školy a klatovských dobrovolných hasičů, na tuto část se vztahuje dotace z třetí výzvy ROPu ve výši cca 27,6 milionu korun.


Na místě staré 'zdrávky' a budovy SDH Klatovy, který se přestěhuje na Domažlické Předměstí, vznikne stání autobusů a parkoviště. „Vzhledem k tomu, že na místě současných autobusových zastávek bude cyklostezka, je nutné vyřešit příjezd, odjezd a stání autobusů s kruhovým výjezdem do Nádražní ulice (kolem diskontu). Na místě, kde bude vlastně jakýsi cyklistický uzel, bude i parkoviště, aby bylo možné u cyklostezky odstavit auta. Zeleň kvůli možné další výstavbě bude vyřešena pouze provizorně s tím, že na místě samozřejmě zůstane památný dub letní,“ popsala plánované úpravy Tylova nábřeží a prostranství „U Váhy“ místostarostka Věra Tomaierová.


„Po opravách komunikací v rámci 'Čistého města' uděláme opět ucelený kousek města od zdravotnické školy směrem k soudu s dopravním propojením k diskontu. Vzhledem k tomu, jak tento kout města v současné době vypadá, jsem přesvědčen o tom, že si zaslouží opravu. Tato akce také logicky navazuje na všechny stavební úpravy, které se dělaly v posledních letech,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr. „Předpokládám, že realizace by mohla začít v příštím roce,“ dodal Salvetr.