Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod za 41 milionů korun v obci Žihobce na Sušicku jde do finále.

„Projekt Žihobce - čistírna odpadních vod a kanalizace jsme zahájili na podzim roku 2010. Do konce letošního roku bude kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod v naší obci dokončena. Chybějící úpravy povrchů nám zbudou na dokončení v příštím roce,” informuje starosta Žihobců Karel Baumruk.

Společně s komunikacemi bude v příštím roce dokončen i nový průtah obcí, na kterém se bude finančně podílet i Správa a údržba silnic.

Obci Žihobce se podařilo na kanalizaci získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 25 milionů korun. Zbytek hradí obec.

Čistírna je schopna čistit vodu nebo splašky pro celou obec. Na kanalizaci bude postupně napojeno 131 objektů. Zkušební provoz čistírny byl zahájen v září letošního roku.

Kanalizaci a čistírnu Žihobce již potřebovaly a na realizaci projektu čekaly několik let.

„Z celkové částky 41 milionů korun stála jen budova čistírny s moderním vybavením a kalovým hospodářstvím 11 milionů korun. Zbylých 30 milionů spolykalo 3,2 km nové kanalizace,” pokračuje starosta.

„Součástí čistírny odpadních vod v Žihobcích je i kalové hospodářství s kalolisem, který ekologicky zpracuje tuhý odpad. Ten se pak v případě, že splní všechny normy a bude odpovídat vzorkům, bude moci přidávat do hnojiva pro zeminu,” informoval stavbyvedoucí projektu Radek Hladík ze společnosti Vodohospodářská stavební spol. s. r.o.