Z údolí Lukavického potoka k němu vedou dvě cesty. Přímá, příkrá, široká a od roku 1917 s lipovou alejí a druhá pozvolnější a vozová odbočuje obchvatem vlevo. Leží zhruba 25 minut pěšky ze Strážova na severním svahu Smrkové hory. Podle některých pramenů je strážovský židovský hřbitov údajně jedním z nejstarších v Čechách. Vznikl před nejméně šesti sty lety, přesnou dobu vzniku neznáme.

Pozemek na zřízení hřbitova poskytla strážovským Židům opalecká vrchnost, které kdysi Smrková hora patřila. Židé za každý nový hrob odváděli vrchnosti peněžitý poplatek, později, když někdy po roce 1600 přešla Smrková hora do majetku města Strážova, odváděli Židé poplatek strážovské obci. Kromě strážovských židů byli na hřbitově v 19. století pochováváni i Židé z Čachrova a Běšin, jsou zde pochováni i Židé z Kunkovic, Neznašov, Radinov, dokonce až ze Všerub a Prášil. Pravděpodobně z doby založení hřbitova pocházejí hroby v levé horní části hřbitova, sotva znatelné, bez náhrobních kamenů. Hroby z 19. století uprostřed hřbitova mají náhrobní desky z žuly (z Kolince) nebo z hlazeného vápence (z Rabí).

Nápisy mají hebrejské i německé. Hroby z počátku 20. století už mají většinou moderní pomníky z hlazené žuly, z pozdější doby pocházejí také náhrobní desky s českými nápisy. Podle dostupných údajů se poslední pohřeb konal v roce 1925 (Bedřich Stádler ze Strážova).

zdroj: MěÚ Strážov, Hrady.cz, České hrady, zámky a tvrze