Jste jediným mammocentrem na Klatovsku, kolik klientů k vám dochází na vyšetření?

Mammocentrum Klatovy má spádovou oblast okresů Klatovy, Domažlice, z části Plzeň-jih a okrajově Vimpersko. Dá se říci, že k nám jezdí celá Šumava. Fungujeme zde již od roku 2003 a děláme pravidelně okolo deseti tisíce vyšetření mammografem ročně. Lehce nám počty vyšetření narůstaly a zastavilo se to na jaře v roce 2020, kdy se objevil covid. Pravidelně jsme dělali 800 až 900 vyšetření měsíčně a v době covidu to bylo najednou jen 300 až 400 vyšetření.

Škola, kam Adam chodil, je zahalena ve smutku.
Pláč, květiny, pomoc psychologa. Školáci těžce nesou vraždu kamaráda

Projevil se úbytek vyšetření následně na počtech nálezů či jejich závažnosti?

Běžně jsme odhalovali okolo 140 až 150 případů rakoviny prsu ročně, v roce 2020 jsme nezaznamenali nárůst, který jsme předpokládali, že bude. Čekali jsme, že uděláme 10 500 až 10 600 vyšetření, ale zůstalo to na deseti tisících. Nalezli jsme ale také jen zhruba 120 nálezů. Obáváme se tak, že lidé objeví později a bohužel možná s pokročilejším nálezem. Zatím to není tak, že bychom přicházeli na velmi zanedbané nádory, to ne, ale máme několik pacientek, které se obávaly v době covidu přijít, i když měly podezření na nádor prsu, samy si nahmataly útvar. Bály se ale více covidu než nádoru v prsu. Přišly tak se zpožděním a otázka je, jak moc se to projeví na úspěšnosti úplného vyléčení.

Dá se říci, co ženy k takovému kroku vedlo?

Pacientky, které k nám chodí opakovaně, zveme k vyšetření. A u těchto jsme takový problém, že by nepřišly během covidu, neviděli. Dá se tak říci, že jde spíše o ženy, které k nám měly přijít poprvé a nastoupit do prevence. Možná byla upozaděná kvůli covidu i preventivní péče praktických lékařů, v tu chvíli my nemáme ty ženy jakýmkoliv způsobem oslovit. Protože na první návštěvu ony musí mít doporučení od lékaře. Moc bychom si přáli, kdyby k nám pacientky mohly chodit přímo a nemusely jít pro žádanku, která je může někdy odradit, a to právě v této době, kdy se i k praktickým lékařům muselo objednávat.

Luzenské údolí.
TOP 10 míst na Šumavě podle Emila Kintzla s jeho zajímavým komentářem

Kdy by měla žena začít docházet na prevenci?

Zdravotní pojištění hradí preventivní vyšetření od 45 let jednou za dva roky. Do té doby si to hradí ženy samy, kdy vyšetření ultrazvukem stojí 500 Kč a 700 Kč mammografem.

U jaké věkové skupiny se nejčastěji objevují nádory prsu?

V každém věku. Nejčastěji je to u žen mezi 50 až 65 lety, ale objevují se už častěji i nádory prsu u žen mladších, i pod 40 let. Když jsme začínali v roce 2003, tak jsme z každé ženy okolo 35 let, které jsme nalezli nádor, byli nešťastní. Nyní už jsme bohužel diagnostikovali i 23letou ženu. Už jsme nádor objevili i u mužů. Pokud mají pocit nějaké bulky nebo jednostranného zvětšení prsu, tak by měli přijít na vyšetření. Ultrazvuk ani mammograf nevidí všechno, proto doporučujeme vyšetření kombinovat – jeden rok mammograf, druhý rok ultrazvuk. Některé ženy chodí i častěji, aby měly klid. Rád bych poděkoval za dobrou spolupráci s praktickými lékaři i gynekology, kteří doporučují vyšetření klientkám.

V Klatovech se koná i Avon pochod, pomáhá vám tato akce v prevenci?

Letos půjde již o devátý ročník v Klatovech a měly by být po Praze jediné, které to budou dle mých informací pořádat. Jsme rádi za každou připomínku prevence, protože smysl má. V Klatovech chodí několik set žen pravidelně a těší se na to. My z toho máme také radost, potkáme se neoficiálně s klientkami. Věřím tomu, že i tato akce některé ženy přesvědčí, aby na prevenci šly. Nyní se říká, že chodí okolo 60 % žen, kterých se to týká, my bychom ale byli rádi, kdyby se číslo ještě zvýšilo. Vyšetření trvá jen půl hodiny. Proto ženám říkám: Přijďte na prevenci, vyplatí se to.