Členky klubu kromě spolkové činnosti pomáhají při humanitárních sbírkách, podílejí se na zkrášlování městyse a jeho květinové výzdobě, spoluorganizují program pouťových setkání městysů Dešenice – Lam.

„Jsme opravdu spolkem pro radost. Děláme totiž věci, které nám dělají radost. Náš spolek má patnáct členek a scházíme se pravidelně jednou za 14 dnů v klubovně, kterou máme v kulturním domě. Tam se snažím ženské učit různá řemesla i dovednosti. Učíme se kašírovat, batikovat, o Velikonocích zdobíme vajíčka. Když něco neumím, pozvu své kamarádky a ony nás to naučí. Prostě děláme věci, které nás baví,“ říká vedoucí klubu Anna Halasová.
Klub žen má široký záběr svých aktivit. Vedle ručních prací, brigád či humanitárních sbírek organizuje i taneční zábavy, kloboukový bál, módní přehlídku pro „normální“ ženské a mnoho dalšího.

„Spolupracujeme i se ženami v Nýrsku. Společně se navštěvujeme a pomáháme si. Jednou z takových spoluprací byla například společná módní přehlídka, která byla velmi úspěšná a ze které máme radost,“ dodala Halasová.