„Úřad v Klatovech byl osloven s žádostí o dohledání nedostatečně identifikovaných vlastníků u čtyřiceti pozemků zemědělského charakteru. Pozemky se nacházejí v sedmi katastrálních územích a v katastru nemovitostí jsou zapsány na osoby se shodnými jmény. Žadatelka se domnívala, že by vlastníci těchto pozemků mohli být jejími přímými příbuznými,“ uvedl ÚZSVM.

Klatovskému pracovišti ÚZSVM se ve spolupráci s Katastrálním úřadem v Klatovech, matrikami obcí, Národním archivem Praha a Ministerstvem vnitra podařilo k několika již nežijícím vlastníkům dohledat údaje pro podání návrhu na dodatečné projednání dědictví. Na základě těchto údajů bylo však zjištěno, že nejde o rodinné příslušníky žadatelky, ale pouze o shodu jmen. Pátrání po údajích k dalším prozatím nevyjasněným osobám zatím stále pokračuje, a tak nelze možnost, že jde skutečně o majetek, jež vlastnili rodinní příslušníci žadatelky, ještě vyloučit.

Majetek již dohledaných zemřelých vlastníků přešel na základě rozhodnutí několika okresních soudů na žijící a skutečné potomky příslušných rodin.