Mnozí lidé na Klatovsku si ji pamatují jako paní Křižíkovou, kterou dlouhá léta představovala během pochodů Křižíkovou stezkou, jež se konají každý rok v Plánici. V posledních letech bydlela v Domově pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, kam si sama přála jít. Neměla lehký život, zažila kruté časy, ale radost jí dělala vnoučata i pravnoučata. Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 23. května v 11 hodin v kostele v Plánici.