„Tyto prostředky podpoří pět našich podniků, a to Statek Kašperské Hory, kde se modernizuje farma pro masný skot, Lubskou zemědělskou, a.s., kde chtějí modernizovat farmu pro chov prasat v Plánici, Rolnické družstvo Dolany, kde chtějí modernizovat farmu v Malechově, Soběšickou ekofarmu, kde budou rekonstruovat pastevní areál v Rabí, a Jiřího Zeleného, který chce přestavět zimoviště pro masný skot,“ informovala ředitelka Okresní agrární komory v Klatovech Jiřina Jandová.

V Kašperských Horách jsou již práce v plném proudu, dokončeny by měly být ještě v letošním roce. „Stavíme jednu zcela novou stáj, která bude mít kapacitu sto krav, zhruba sto telat a pět plemenných býků. Na tuto akci jsme získali potřebnou dotaci a zbylé prostředky uhradíme z peněz podniku,“ informoval ředitel Statku Kašperské Hory Jaroslav Kratochvíl.

Zlepšit prostředí, vybudovat novou klimatizaci, vytápění a zvětšit prostor chce hned ve třech halách určených pro chov prasat v Plánici Lubská zemědělská, a.s.

„Na tuto investiční akci máme přislíbenu částku 5,8 milionů korun. Svůj podíl musí vložit i náš podnik. Nyní musíme podepsat smlouvy a projít si úřednickou mašinérií,“ informoval ekonom Milan Křišťan.

Soběšická ekofarma chce rekonstruovat pastevní areál v Rabí, kde mezi priority patří výměna hrazení.

„Současné dřevěné hrazení, které se musí často měnit a opravovat, vyměníme za nové: ohebné plastové. Upravíme i některé potřebné plochy,“ říká ředitel František Trnka.

Jeden z nejstarších kravínů, které má Rolnické družstvo Úhlava v Dolanech, se promění v moderní zařízení až podle výsledků žní.

„Stáj se nachází v Malechově. Bohužel už ale nevyhovuje předpisům. Má ještě oběžný shrnovač mrvy a kusové ustájení. Chceme tam udělat lehké stání s vyhrnováním, volným ustájením a nové jímky pro močůvku a hnůj s půlroční kapacitou,“ popisuje Deníku práce, které chtějí udělat v Malechově, ředitel rolnického družstva Josef Balín.

„Realizovat rekonstrukci stáje v Malechově budeme jen za předpokladu, že letošní žně budou úspěšné. Musíme tedy počkat, jak se nám podaří prodat obilí. Investici do Malechova počítáme totiž kolem deseti milionů korun,“ dodal Balín.