Zastupitelstvo města tak schválilo peněžitý dar fyzickým osobám, které měly k 31. 12. 2022 trvalý pobyt ve městě Železná Ruda nebo povolení k pobytu, u něhož je možné předpokládat, že bude trvat po celý rok 2023, které nemají vůči městu neuhrazené závazky. Výše peněžitého daru činí 1000 Kč. „Důvodem poskytnutí daru je stabilizace a motivace těchto osob k tomu, aby i nadále zachovaly svůj trvalý pobyt ve městě Železná Ruda, které dlouhodobě bojuje s odlivem obyvatel a snaží se mu zabránit všemi dostupnými prostředky,“ uvedl starosta města Filip Smola.

Dalším bonusem je prominutí poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dětem narozeným během roku 2023. Důvodem je podpora mladých rodin, které mají v obci trvalý pobyt.

Město poskytuje lidem i další bonusy, například slevu na poplatky za odpady, či příspěvek na léky pro seniory.