Soutěž organizuje Plzeňský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartonu.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 491 obcí a měst kraje. Již druhým rokem je novinkou rozdělení obcí z původních dvou kategorií do tří, a to podle velikostních skupin. V první kategorii soutěžily obce do 300 obyvatel, ve druhé kategorii obce od 301 do 1 000 obyvatel a ve třetí kategorii obce nad 1 001 obyvatel. „Zásadním kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst,“ uvedla regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s. Radka Stehlíková.

„Dále byla zohledněna i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období – v tomto případě za celý rok 2018,“ pokračovala Stehlíková.

Obce z Klatovska byly úspěšné. V kategorii do 300 obyvatel vyhrála Modrava a získala tak odměnu 30 000 Kč, na třetím místě bylo Srní (10 000 Kč), desáté místo obsadily Hamry.

V kategorii od 301 do 1000 obyvatel se podařilo třetí místo obsadit Dešenicím (10 000 Kč). Třetí kategorii vyhrála Železná Ruda (30 000 Kč), desátý byl Švihov.