„Jde o celkové zateplení objektu, který byl vybrán jako vhodný pro projekt Realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost o dotaci byla schválena Státním fondem životního prostředí. Předmětem prací na budově je celkové zateplení objektu, tzn. zateplení vnějšího pláště budovy a střechy. Práce potrvají několik měsíců,“ informovala deník krajská policejní mluvčí Martina Kohoutová s tím, že na akci bylo vypsáno řádné výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 17 firem.

Cena díla je bezmála 3,9 milionu korun. „Z toho 85 % bude hrazeno dotací, 5 % ze státního rozpočtu a zbylých 10 % z investičních prostředků přidělených na tuto akci Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje,“ vysvětlila Kohoutová. A co říká na názor, že v době, kdy se policii zoufale nedostává peněz, propouští zaměstnance a ruší obvodní oddělení, by bylo lepší „přežít“ ještě nějaký čas v nezateplené budově a investovat prostředky například do záchrany některého obvodního oddělení? „Zateplení budovy do budoucna zajistí nemalé úspory při spotřebě energií,“ vysvětlila pohled policie Kohoutová.