„Pro naše pozvané hosty, zaměstnance a rodiče jsme si přichystali setkání v duchu taneční terapie. Vše ale začalo zapalováním svíček na adventním věnci, kdy jsme si zároveň pověděli, co která svíčka znamená a představuje. Jde o svíčky pokoj, láska, přátelství a naděje. Pokračovali jsme pohádkou Co takhle svatba princi, kterou sehráli klienti a zaměstnanci domova. Na závěr jsme si společně zatancovali a hosté byli pozváni na malé občerstvení. Tam jsme poděkovali za návštěvu a za přízeň během celého roku a popřáli jsme všem požehnané Vánoce a hodně zdraví, štěstí a pohody,“ uvedla ředitelka domova Kateřina Šimková.