Zasedání se mělo konat ve středu 24. února v kině, ale bylo starostou zrušeno. „Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v našem městě a na základě žádostí některých členů zastupitelstva, ruším jednání městského zastupitelstva. Další jednání městského zastupitelstva se předpokládá v řádném dubnovém termínu,“ informoval starosta Sušice Petr Mottl.

Mimo jiného se mělo několik bodů týkat nemocnice. Šlo o poskytnutí účelové investiční i neinvestiční dotace Sušické nemocnici s. r. o., či návrh na odvolání člena dozorčí rady této společnosti.