„Sušická nemocnice má nezastupitelnou roli ve zdravotnické síti, což bylo jasně deklarováno i při jednání s VZP. Jediným možným řešením pro další dlouhodobé udržitelné fungování sušické nemocnice jako funkčního celku se jeví začlenění pod Nemocnice Plzeňského kraje, a to z několika důvodů,“ uvedl v rámci koncepce jednatel nemocnice Luděk Cibulka.

Zaměřit se jen na převod pod kraj není nejlepší řešení podle zastupitele Karla Jandy: „Převod pod kraj není jistý, musíme tak rozvíjet i koncepci pro možnost, že nemocnici bude provozovat i nadále město.“

Možnost neschválení přechodu krajskými zastupiteli nadnesla i zastupitelka Milena Stárková, která připomněla, že v roce 2015 město odmítlo nabídku Plzeňského kraje a pronajalo nemocnici Nemosu. „Někteří zastupitelé, kteří byli v zastupitelstvu tehdy, tam stále jsou a jsem zvědavá, jestli je přesvědčíte, aby schválili převzetí nemocnice krajem,“ řekla zastupitelka.

Ilustrační foto
Dědečkovi ujel kočárek s vnučkou do potoka, dítě zachraňovali z ledové vody

Starosta si stále stojí za svým a převod pod kraj vidí jako jediné řešení. „Vidím to jako nesystémovější řešení provozování naší nemocnice. Schválením koncepce jsme dali signál kraji, že tato varianta je nejlepší z x důvodů. Věřím, že to dopadne, nic tomu nebrání. Jen se obávám toho, že se to někteří budou snažit oddalovat, aby se nemocnice stala tématem komunálních voleb, což je špatně. Technicky tomu nic nestojí v cestě, nyní budeme jednat s Plzeňským krajem. Pamatuji se, jak se před volbami jednotliví kandidáti k tématu sušické nemocnice vyjadřovali, tak uvidíme, jak se k tomu postaví nyní. Pokud to nedopadne, tak to bude jen důkaz toho, že něco jiného tvrdili před volbami a něco jiného po nich. Rozhodně to ale nebude znamenat, že by nemocnice přestala fungovat,“ řekl starosta.

Chirurgie a CT

V rámci koncepce byla řešena i chirurgická akutní lůžkové péče, se kterou se již příliš nepočítá. „Na jednání se zástupci VZP bylo sděleno, že plátce považuje tuto péči za nadbytečnou a nemá záměr ji v budoucnosti hradit,“ uvedl Cibulka s tím, že problém je i personální, kdy v současné době je nemocnice schopna zajistit pouze ambulanci v režimu 24/7. „Jako lepší varianta, i podporovaná VZP, je jednodenní chirurgie. Ale i zde je nutné zajistit personál,“ poznamenal jednatel.

Vítání občánků v Klatovech 20. dubna 2022.
FOTO: V Klatovech na radnici přivítal starosta nové občánky města

Plánované je i pořízení CT, kde je však nutné vyřešit nejprve několik kroků, například umístění s ohledem na statiku budovy a rovněž potřebný personál.

Peníze od kraje

Na zastupitelstvu se rovněž mluvilo o memorandu mezi městem a Plzeňským krajem, v rámci něhož měl kraj poskytnout pro nemocnici 10 milionů korun. To ale neprošlo, vedení města bude peníze požadovat jinak. „Memorandum je právně nezávazný dokument a tak, jak je napsaný, je pro mě osobně nepřijatelný. My budeme žádat o finanční prostředky tak, jako jsme to dělali v minulosti, v rámci dotace, bez ohledu na memorandum. Budu požadovat, aby kraj dal dvě třetiny z provozní ztráty,“ uzavřel starosta.