Pro SK Klatovy 1898 byla schválena dotace na úhradu nákladů spojených s účastí A mužstva mužů v divizi pro soutěžní rok 2020-2021 ve výši 300 000 Kč z Fondu dotací pro

rok 2020, pro Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy na částečnou úhradu nákladů na rekonstrukci plynové kotelny v objektu klatovské sokolovny ve výši 100 000 Kč z Fondu dotací pro rok 2020 a Triatlon klubu Klatovy na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu Author Král Šumavy, memoriálu Františka Šraita a na úhradu nákladů spojených s elektronickou časomírou pro Vánoční běh pod Černou věží ve výši 150 000 Kč ze Zlatého fondu pro rok 2020.

Dále zastupitelé schválili dotaci pro Oblastní charitu Klatovy na provoz Domova pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici v Klatovech za období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 ve výši 128 696 Kč z Fondu dotací pro rok 2020.

Zabývali se také penězi na komunikace na příští rok. Zastupitelstvo města schválilo zařadit do návrhu rozpočtu města pro rok 2021 provozní výdaje na opravu místních komunikací a chodníků ve výši 35 milionů Kč a investice do místních komunikací ve výši 25 milionů Kč.