S tím se v poslední době setkávají zastupitelé při veřejných zasedáních v Sušici. Jde o situaci, která je na Klatovsku výjimkou, v dalších městech se nic podobného na zasedáních neděje.

Žhavé diskuze se odehrávají na sušickém zastupitelstvu především kvůli tamní nemocnici. Někteří lidé mnohdy nedokáží udržet své emoce na uzdě a pokřikují na starostu i další zastupitele, skáčou jim do řeči, doslova je i úkolují, co mají a nemají dělat. Mnozí zastupitelé a nejen oni kroutí na chováním některých obyvatel hlavou a přiznávají, že v takovéto atmosféře se jim i špatně pracuje a jedná, což potvrzuje i zastupitelka Andrea Staňková. „Za každých okolností bychom měli zachovávat profesionální přístup, i když je to v posledním půl roce na veřejných jednáních zastupitelstva velmi obtížné. Není vždy úplně jednoduché se plně soustředit na práci a nenechat se odradit neustálým negativním tlakem. Jakkoliv dokážu lidsky pochopit rozčilení nad některými situacemi, projevy a útoky, jichž jsme svědky a terčem, jsou podle mě netolerovatelné,“ sdělila Staňková a pokračovala: „Je třeba si ale uvědomit, že účelově manipulativní, neopodstatněné, nepodložené a lživé osočování, až vulgární napadání, je především vizitkou toho člověka, který se takhle projevuje. Určitě bych se s takovou osobou nechtěla potkat na místě, kde by měl rozhodovací pravomoce. Jak by asi jednal, jako veřejný funkcionář, při řešení něčeho, co se jemu nelíbí.“

Stejný názor má i starosta města Petr Mottl podle něhož se z jednání vytrácí věcné řešení a přechází se na osobní útoky.

Jednání zastupitelů, která jsou k vidění v Sušici, jsou svým průběhem výjimečná, mnohdy až zarážející. S takovým chováním, které tam někteří předvádějí, se jinde zastupitelé nesetkávají. „Nepamatuji si, že by se obyvatelé, kteří přišli na zasedání zastupitelstva, chovali neslušně. Vždy respektovali řád jednání a drželi se pořadí v diskuzích a nikdy nepřesáhli míru slušnosti,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

V Sušici může za emotivnějším jednáním stát i to, že se začalo přenášet on-line.