Původně oznámený termín zápisu dětí do klatovských základních škol dne 1. dubna byl zrušen. Zápisy se uskuteční od 6. do 27. dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole. „Zákonní zástupci dítěte mohou doručit vyplněnou přihlášku do školy osobně v úředních hodinách jednotlivých škol, zasláním poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem. Přílohou přihlášky bude kopie rodného listu dítěte. Elektronický tiskopis přihlášky je k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol, v tištěné podobě pak v ředitelnách základních škol,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová.

Podobné je to i u mateřských škol. Původně vyhlášený termín zápisu 5. května se ruší. Zápis do klatovských mateřských škol se bude konat od 3. do 14. 5. května distančně, bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole. Další informace budou k dispozici na webových stránkách Mateřské školy Klatovy www.klatovskeskolky.cz nebo se můžete informovat na telefonu 775 580 941, 376 347 790.

Oživené nádvoří hradu Kašperk.
Na hradě Kašperk se můžete těšit na Romea a Julii či Macbetha

Zrušen je i termín zápisu do speciálních tříd v MŠ Koldinova a v MŠ Podhůrecká. Zápis do speciálních tříd se uskuteční individuálně po telefonické domluvě na výše zmíněných číslech.