Rozpadajícímu se a opuštěnému zámku Lázeň u Chudenic se konečně blýská na lepší časy. Jeho současný majitel, Plzeňský Prazdroj, ho totiž nabídl šlechtické rodině Černínů k prodeji.

„Situace se zámkem v Chudenicích je velmi složitá a netěší nás. Vlastnictví bylo až donedávna předmětem vleklého restitučního sporu. Vzhledem k tomu, že zámek byl po více než 15 let právně zablokován právě restitučním řízením, mohli jsme vykonávat pouze údržbu, tak jak nám ukládá zákon. I taková údržba nás stojí více než 1 milion korun ročně,“ řekl Deníku tiskový mluvčí společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., Jiří Mareček.

„Po celou dobu jsme jasně říkali, že máme zájem ukončit neúnosně dlouhé soudní řízení. S panem Černínem jsme dlouhodobě jednali, abychom našli přijatelné řešení. My vaříme tradiční česká piva, ale nespravujeme památky. Proto není naším dlouhodobým záměrem si zámek Lázeň ponechat v majetku. Zároveň ale není naším úmyslem na zámku vydělat,“ tvrdí v pivovaru.

„Nyní, když pan Černín stáhl žalobu, je majetek právně volný a právě jemu jako prvnímu nabízíme zámek k odkupu. Rozhodně se nejedná o tržní hodnotu. Cena, za kterou jsme zámek nabídli, víceméně pokrývá náklady na transakci,“ pokračuje mluvčí. Podle informací Deníku Karl Eugen Černín, se prý k celé obchodní nabídce vyjádří do konce září.

Obyvatelé Chudenic jsou znepokojeni tím, že zámek ve správě pivovaru chátrá a je devastován, na což jsme v Deníku několikrát upozorňovali.

Opravy na zámku

„Zámek Lázeň a přilehlý park neodmyslitelně patří k našemu městečku a jeho historii. Naši občané těžce nesou, když vidí, v jakém stavu se zámek nachází,“ říká místostarosta městyse Chudenice Vladimír Svatoň. Chudeničtí se bojí toho, že pivovar nebude do oprav zámku nyní investovat vůbec, když ho hodlá prodat.

„Není pravda, že bychom se o zámek nestarali. Na zámku se provádějí práce vedoucí k záchraně některých havarijních částí a případný prodej na plánovaných opravách nic měnit nebude. V zimě 2008, ale i během letošního roku jsme na zámku Lázeň prováděli práce na základě odborného dendrologického projektu pro obnovu parku. Dobu vegetačního klidu jsme využili pro kácení suchých stromů. Také jsme provedli bezpečnostní řezy na přibližně sto dvaceti stromech. Vykácená místa jsou osazena novými stromky, u kterých je již objednaná údržba na následující tři roky. Celkově jsme na údržbu parku věnovali včetně běžného provozu více než 800 tis. korun. Park je veřejnosti celoročně přístupný,“ popisuje práce na zámku mluvčí pivovaru.

V současné době prý práce začnou také na budově ovčína. „Postupujeme podle projektu schváleného památkáři. Kromě těchto větších prací jsme také vyčistili vodní nádrž před zámkem. Opravili jsme okenice a udělali další začisťovací práce. Například oprava hlavního vchodu do zámku Lázeň stála více než čtvrt milionu, také měníme část laviček v zámeckém parku. Všechny práce, které jsme avizovali, dodržíme,“ dodal Mareček.

Státem chráněný empírový zámek, ve kteréím svého času pobývali i velcí muži českého národa František Palacký a nebo Josef Dobrovský, sloužil více než 60 let jako rekreační zařízení pivovaru. Po privatizaci a neuskutečněném prodeji byl zámek pouze pronajímán. Pronájem byl před několika lety ukončen a od té doby je zámek nepřístupný.

„Jsem toho názoru, že by se měly odčinit křivdy z minulosti a zámek by se měl vrátit rodině Černínů. Je paradoxem, že by svůj majetek, který jim byl zabaven, měli kupovat. Bude záležet jen a jen na nich, jak se k celé situaci postaví. Ať už ale zámek získá kdokoliv, pokud se bude o tento objekt starat, opraví ho, navrátí mu jeho dávnou slávu a zachová přístupnost parku, pak budeme spokojeni,“ dodal místostarosta Chudenic Svatoň.