Zámecký areál s rozlehlým parkem Lázeň u Chudenic čeká na investice. „V letošním roce požádal majitel zámku hrabě Karel Eugen Czernín o dotaci ve výši 2,5 milionu korun na obnovu cestní sítě v parku. I když se o výsledku dotačního řízení mělo rozhodnout už v březnu, stále se čeká na výsledek. Proto stojí i práce, které jsme chtěli odstartovat na začátku března,“ říká správce czernínského majetku v Chudenicích a starosta Chudenic David Klíma.
„Pan Czernín by chtěl za případné peníze obnovit veškeré pěšinky a cestičky v okolí zámku Lázeň a v parku. Počítá se s osazením nových laviček, odpadkových košů, odpočívadel, stojanů na kola ale i stání pro koně. Zámecký park i areál na Lázni jsou totiž v každém ročním obdobím velkým lákadlem pro turisty i obyvatele Chudenic, kteří tam vyrážejí na procházky, tůry nebo vyjížďky na kolech i koních. Chceme opět udržovat park, aby se tam lidem líbilo,“ pokračuje Klíma.

Součástí oprav okolí bude také osazení informačních tabulí s historií parku a s upoutávkami na zajímavé rostliny i dřeviny, které se v parku nacházejí. Podél cest pak chce správa zámku k nejzajímavějším rostlinám i dřevinám dodat další, detailní cedulky s popisy. To proto, aby návštěva Lázně byla i naučně–poznávací.

„Postupně se pracuje i na obnově a úpravách zámecké budovy i přilehlých objektů. Některé jsou již pronajaty a jejich nájemci se je snaží využívat a udržovat. V květnu by opět měla zahájit svůj provoz restaurace, která na Lázeň patří. Vyčistily se okapy, aby do zámku nezatékalo, pracuje se na opravách částí zámku, které jsou v havarijním stavu. Každým dnem by měl přijet statik, aby posoudil, zda balkónek nad jedním ze vstupů do zámku je nutné rozebrat nebo bude stačit jeho oprava. Prozatím je neesteticky podepřen kůly. V zámku se investovalo do restaurace a vzniká tam za dohledu památkářů i apartmán pro czernínskou rodinu,“ dodal Klíma.

Zámek Lázeň v Chudenicích patří šlechtické rodině Czernínů. „Ta Lázeň po čtrnáctiletém soudním sporu o navrácení zámku do svého majetku odkoupila za transakční náklady od společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.,“ informoval tiskový mluvčí Prazdroje Jiří Mareček.

Rodina Czernínů však zámek získala v nepříliš dobrém stavu a dle svých možností investuje do jeho oprav a další údržby především z vlastních zdrojů. Státem chráněný empírový zámek, ve kterém svého času pobývali i velcí muži českého národa František Palacký nebo Josef Dobrovský, sloužil více než 60 let jako rekreační zařízení pivovaru. Po privatizaci a neuskutečněném prodeji byl zámek pouze pronajímán. V posledních letech byl dokonce nevyužívaný a chátral, což se odrazilo na jeho stavu. Czernínové zámek, který jejich rodině patřil a který jim byl zabaven nakonec od Plzeňského Prazdroje odkoupili. Nyní se mu snaží opět navrátit jeho dávnou slávu.

„Zámek Lázeň i park máme moc rádi. Jezdíme tam celá rodina několikrát ročně na výlety a procházky. Je to tam moc pěkné. Už se těšíme, až se opět park poseká a začne se znovu udržovat,“ říká příznivkyně obnovy a záchrany zámeckého areálu Lázeň Kateřina Uhlíková.