Ještě v těchto dnech se na řadě středních škol na Klatovsku probírají ředitelé přihláškami zájemců o studia. Stejně jako v předchozích letech se nedaří naplnit kapacity středních vzdělávacích zařízení, a tak se většina z nich rozhodla dát váhajícím či na jiných školách nepřijatým studentům šanci na podání přihlášky.


„Na všech třech studijních oborech máme plno. Přesto ještě zbylo pár volných míst, které doplníme při čtvrtém kole přijímacího řízení,“ potvrdil včera Deníku ředitel Střední průmyslové školy v Klatovech Jiří Dio. S naplněností studijních oborů (strojírenství, automatizační technika a management strojírenství) zde už několik let po sobě nemají. „Nedá se ale jednoznačně říct, jaký obor táhne nejvíc. Například vloni to byla automatizační technika,“ dodal Dio.


S naplněností studijních oborů neměli před zahájením nového školního roku problémy ani na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. Problém je ale s učebními obory na této škole. Dnes zde uzavřou čtvrté kolo přijímacího řízení právě pro zájemce o vyučení. Například v učebním oboru řezník – uzenář je stále ještě 15 volných míst, stejné číslo je u učebního oboru kuchař – číšník pro pohostinství a také u oboru provoz služeb. Volno je také pro zájemce o vyučení kuchařem a pekařem. „Je to každoroční trend, kdy žáci se hlásí na studia, ale jen málokdo chce na učební obory,“ přiznává ředitel tamní školy Vladislav Smolík.


Několik volných míst zbývá také na Integrované střední škole v Klatovech, a to zejména na učebních oborech.


Třetí kolo přijímacího řízení uzavřou v samotném závěru tohoto týdne na Střední zdravotnické škole v Klatovech. Do tří studijních čtyřletých oborů zde přijímali v prvním kole přijímacích zkoušek 25 žáků do každé třídy, limit pro druhé kolo byl pět žáků na třídu. Zájemci o studium se nemuseli ´nervovat´ při přijímacích zkouškách, rozhodujícím faktorem pro přijetí byl prospěch žáka v osmém ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku. Předem však byli vyřazeni ti, kteří měli na vysvědčení známku nedostatečná.


S naplněností neměli už několik let po sobě problémy v Gymnáziu v Sušici. Stejně jako v předchozích letech zde i letos otevírají čtyřleté studium a vedle toho také osmileté. Do každé ze tříd nastoupí příští týden tři desítky studentů. „Myslím, že zájem žáků o studium na gymnáziu trvá. Jsme spokojeni, že se nám třídy podaří vždy naplnit,“ říká ředitel sušického gymnázia Vít Potužák.

Jakým způsobem by měly podle vašeho názoru školy motivovat zájemce převážně o učební obory? Napište do diskuze.