Zdroj: DeníkDle poskytnutých dat se nejlépe u přijímaček z matematiky daří žákům ze ZŠ Kolinec, jejichž úspěšnost dosáhla za posledních pět let průměru 49,55 %. Z prvenství má ředitelka školy Pavlína Sluková radost: „Tento úspěch nás samozřejmě velmi těší, především ale proto, že se naši žáci dostali na školy, kam si přáli, a budou si tak moci lépe plnit své sny. Úspěch je to komplexní. Důsledná práce našich kantorů, motivace ze strany rodičů a samotná příprava žáků, to vše mohlo výrazně přispět ke krásnému výsledku. My jako škola doufáme, že takové úspěchy nebudou pro naši školu ojedinělé, a nadále setrváme v naší pečlivé práci, a to nejen v matematice, ale ve všech směrech základního vzdělávání,“ okomentovala ředitelka kolinecké školy.

Matematika
ZŠ Kolinec 49,55 %
ZŠ Horažďovice, Komenského 48,49 %
ZŠ Plánice 48,44 %
ZŠ Železná Ruda 47,60 %
ZŠ Měčín 47,35 %

Český jazyk
ZŠ Nýrsko, Školní 64,82 %
ZŠ Měčín 64,43 %
ZŠ Horažďovice, Blatenská 62,24 %
ZŠ Železná Ruda 60,30 %
ZŠ Plánice 59,42 %
Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let.

Druhou školou v top 5 v přijímačkách z matematiky je ZŠ Horažďovice, Komenského (48,49 %), následují ZŠ Plánice (48,44 %), ZŠ Železná Ruda (47,60 %) a ZŠ Měčín (47,35 %).

Ve zkouškách z českého jazyka se pak nejlépe dařilo žákům ze ZŠ Nýrsko, Školní (64,82%), kde se dle ředitelky Aleny Linhartové na ně náležitě připravují. „Víme, že se našim žákům při loňských i předloňských přijímacích zkouškách zvláště v českém jazyce dařilo, a máme z toho velkou radost. Já o to větší, že sama český jazyk vyučuji. S tím souvisí i to, že v našem školním vzdělávacím programu najdete i větší hodinovou dotaci pro český jazyk a matematiku, než mají některé jiné školy,“ sdělila Linhartová.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Ale poukázala i na další faktory, které za úspěchy stojí. „Velmi záleží na samotných žácích, jaké složení je ve třídě, jaké mají studijní výsledky a přístup ke vzdělávání. Pokud oni sami alespoň trochu chtějí, je jejich postupné posunování k vyšším cílům ze strany učitelů vždycky jednodušší. A my takové žáky měli. Na druhou stranu musím uznat, že už řadu let chceme žákům usnadnit tu první životní zkoušku, kterou jsou přijímací zkoušky na střední školy, a ve škole organizujeme přípravné kurzy z českého jazyka i matematiky pro zájemce z řad žáků 9. ročníku. Se známým ‚těžko na cvičišti, lehko na bojišti‘ se snažíme žákům předat vše, co považujeme za důležité a co v dalším vzdělávání využijí,“ uzavřela ředitelka nýrské školy.

Kousek za nýrskou školou je v přijímačkách z češtiny ZŠ Měčín (64,43 %), následuje ZŠ Horažďovice, Blatenská (62,24 %), ZŠ Železná Ruda (60,30 %) a ZŠ Plánice (59,42 %).

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy
Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat