První zmínka o škole v Dolanech pochází ale již z roku 1696, kdy byla zřízena samostatná dolanská farnost. V roce 1790 tam chodilo 90 žáků, ale už o tři roky později jich bylo zapsáno 169. Stará škola byla jednopatrová, postavená z kamene a hlíny. V 70. letech 19. století bylo rozhodnuto, že škola se už opravit nedá. Nová se začala stavět 28. srpna 1880. Stará budova byla stržena. Dne 2. října 1881 byla dokončená škola vysvěcena a dostala číslo popisné 34. Šlo o současnou budovu školy, která slaví 140. výročí vzniku.

V době dostavby nové školy ve školním roce 1882/1883 navštěvovalo školu už 272 dětí a jejich počet stále stoupal, ve školním roce 1890/1891 bylo dokonce 364 žáků. C. k. Zemská školní rada povolila 26. června 1883 otevření třetí třídy od 1. ledna 1884. Po několika letech se ukázalo, že trojtřídní škola nedostačuje, a tak bylo rozhodnuto postavit ještě další budovu, kde byla čtvrtá třída. Ta byla dostavěna v roce 1903 a má čp. 115. V roce 1913 byla zřízena ještě pátá třída. Po jejím zrušení kvůli výraznému úbytku žáků se z ní za druhé světové války stala mateřská škola. Neustále klesal počet žáků, ve školním roce 1938/1939 už na 148.

Dne 11. února 1945 se do školy nastěhovali němečtí uprchlíci, kteří byli posléze ubytováni v obcích v okolí a do školy přišli noví. Celkem jich bylo 221. Učilo se v jedné třídě, kde se žáci střídali. Poté 20. dubna odvezli zdejší občané uprchlíky na hranice. Ve dnech 14. do 20. května 1945 byla školní budova vyčištěna a vybílena. Od 25. května 1945 pak začalo opět fungovat pravidelné vyučování.

Zrušením 5. ročníku, do kterého začaly děti chodit ve Švihově, klesl počet žáků ve školním roce 1974/1975 na 39. Ve škole tak zůstaly jen dvě třídy. Škola se pro nedostatek žáků stala ve školním roce 1993/1994 jednotřídní. Počet žáků byl tehdy jen 10 – nejnižší počet v dějinách školy. Od školního roku 1997/1998 se škola stala opět dvojtřídní.

Spojení ZŠ a MŠ

Změna nastala 1.ledna 2003, kdy se spojila základní a mateřská škola v jednu organizaci. Zřizovatelem je Obec Dolany. Od školního roku 2003/2004 se po dohodě se zřizovatelem a s rodiči rozšířila základní škola o 5. ročník. Škola tak nabídla žákům ucelené vzdělání 1. stupně. Ve školním roce 2003/2004 se počet žáků zvýšil na 33. „Zlomovým rokem se stal rok 2008, kdy v letních měsících proběhla celková rekonstrukce budovy. Opravy pokračovaly i v dalších letech. Došlo k úpravě okolí školy, byla položena zámková dlažba, byly instalovány skleněné dveře uvnitř budovy, které zabezpečují školu. Poslední velkou akcí bylo vybudování herny a malé kuchyňky,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Hodková.

Kromě rekonstrukce budovy bylo modernizováno i vnitřní vybavení školy. Všechny třídy mají nastavitelný nábytek, interaktivní tabule s připojením na internet. Žáci mají k dispozici 15 školních pevných počítačů. „Z dotace jsme nakoupili šest žákovských notebooků, které jsme v době uzavírání škol půjčovali žákům na domácí výuku. Vybavení školy je nadstandartní,“ poznamenala ředitelka s tím, že v letošním školním roce navštěvuje školu 30 žáků, k zápisu jich přišlo 12 a do 1. třídy jich nastoupí 9. „Jsme malotřídní škola, výhodou je příjemné školní klima. Práce školy se vlivem covidu v posledních dvou letech značně změnila. Omezili jsme kroužky, nepořádaly se žádné akce školy. Doufejme, že máme tuto nepěknou zkušenost za sebou a vše se navrátí do starých kolejí. Již teď na jaře jsme začali postupně pořádat výlety, exkurze, sportovní i kulturní akce. Na oslavu 140 let založení školy žáci vyráběli drobné upomínkové předměty a připravili krátké veřejné vystoupení,“ uzavřela Hodková.