Týká se oblasti, která přiléhá k hranici s Národním parkem Bavorský les. Od Pramenů Vltavy až po Plesnou (Debrník) se tak nyní mohou turisté pohybovat pouze po značených turistických trasách.

„Hlavním důvodem vyhlášeného omezení vstupu je ochrana kriticky ohroženého tetřeva hlušce. V jádrovém území jeho výskytu, kde sice existují platná omezení vstupu v rámci bývalých prvních zón, dochází k nárůstu rušení tetřevů, což může vést ke snížení jejich počtu,“ uvedl mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. „Analyzovali jsme například data z mobilních sportovních aplikací, které ukazují na záměrné sdílení tras v nejcitlivějších částech Šumavy, zároveň narůstá počet přestupků řešených strážci národního parku či v rámci správních řízení. Zjistili jsme tak, že v oblasti centrální Šumavy, která patří do klidových území nebo ji tvoří druhově hodnotná a citlivá území mimo současná klidová území, existuje čilý turistický ruch,“ dodal.

Ukázka některých trik a mikin od WeLoveŠumava.
Šumavská trika jsou opět originální, obléknout se mohou i miminka

V části území Národního parku Šumava začalo ve čtvrtek 19. října 2023 platit omezení vstupu. Na snímcích je umisťování informačních cedulí na hranice předmětné oblasti.V části území Národního parku Šumava začalo ve čtvrtek 19. října 2023 platit omezení vstupu. Na snímcích je umisťování informačních cedulí na hranice předmětné oblasti.Zdroj: NPŠSpráva parku se proto rozhodla, že v této části území omezí vstup na základě § 64 zákona o ochraně přírody a krajiny, který lze použít v případě, že hrozí poškození částí chráněné přírody. „Představitelé obcí, na jejichž katastru k tomuto omezení dochází, tedy Prášily, Modrava, Kvilda a Železná Ruda, neměli k uvedenému kroku výhrady. Následně, v rámci veřejného projednání, jsme přijali osm podnětů. Nejčastěji se v nich opakoval nesouhlas s omezením pěšího pohybu v tomto území v letním období s poukazem na režim v sousedním Národním parku Bavorský les. V připomínkách také zaznívalo, že na omezení doplatí slušní turisté a že by se území nemělo uzavírat, pouze zvýšit dohled či výši sankce. Veškeré připomínky jsme okomentovali a vypořádali v odůvodnění opatření obecné povahy,“ komentoval průběh řízení náměstek ředitele Správy NP Šumava Martin Pazourek, který je zodpovědný za výkon státní správy na území národního parku.

Opatření, které začalo platit 19. října 2023, je dle NP Šumava dočasné, a to na dobu dvou let. Následně bude vyhodnocena jeho účinnost a stav předmětů ochrany v daném území.

Území s omezeným vstupem je již vyznačeno v terénu, zároveň je zaneseno do mapových podkladů Geoportalu ZDE