„Klatovsko patří mezi okresy s největším výskytem tularémie v celé republice. Poslední případ byl zaznamenán právě na Horaždovicku,“ řekla Deníku okresní epidemioložka Anna Kubátová. Kromě Horažďovicka jsou nejvíce postiženými oblastmi Pačejovsko, okolí Plánice, Švihovsko – Chudenicko i oblasti sousedící s okresem Domažlice.

Na Horažďovicku byl také nedávno objeven mrtvý zajíc a testy prokázaly, že měl v sobě původce této choroby. Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj proto nařídila „mimořádná opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – tularémie zajíců“ v katastrálním území obce Horažďovice.

„Zajíci se sice u nás na Klatovsku už dlouho neloví, ale pokud by někdo našel uhynulého nebo zraněného zajíce, je třeba zachovávat velkou opatrnost,“ řekl Deníku Vlastimil Liška z krajské veterinární správy. Jak dlouho bude mimořádné opatření trvat, se podle něj nedá odhadnout, ale je pravděpodobné, že půjde spíše o měsíce než o týdny.

Tularémie se vyskytuje u hlodavců (myši, zajíci apod.) a je přenosná na člověka. Z člověka na člověka přenosná není.

Podle místa, kudy se do lidského organismu mikrob dostane, dochází i k postižení orgánu a různým formám onemocnění: při vdechnutí kontaminovaného prachu mluvíme o formě plicní (kašel, poruchy dýchání, bolesti na plicích), při vniknutí poraněnou kůží vzniká vřídek v místě poranění a současně dochází ke zduření spádových mízních uzlin. Kůží vniká nákaza také při poštípání klíštětem nebo ovády. „Při snědení kontaminované potravy dochází k postižení úst a spádových mízních uzlin, nebo i dalších částí trávicího traktu a mízních uzlin podél střev. Mohou být postiženy také pouze mízní uzliny v podpaží nebo tříslech, bez kožních projevů. Při vniknutí kontaminovaného prachu do oka může dojít k hnisavému zánětu spojivek až postižením rohovky a zduřením mízních uzlin před ušima. Ojediněle může jít o těžký toxický stav bez postižení kůže nebo uzlin, komplikovaný zápalem plic,“ doplnila Kubátová.

Léčba je nutná podáním vhodných antibiotik. V případě, že onemocnění není léčeno, může docházet ke vzniku nevratných komplikací v organismu.

„Jako prevence nákazy tularémií je důležité nemanipulovat s divokými zvířaty, která ztratila plachost, nepít vodu z neznámých zdrojů. Při manipulaci se senem a stelivem by měly být používány ochranné pomůcky,“ upozornila lékařka.

Pokud by si chtěl někdo pochutnat nyní na zajíci, je nutná důkladná tepelná úprava – minimálně 70 stupňů Celsia po dobu 10 minut.

Katastry obcí, kde veterináři vyhlásili mimořádná opatření kvůli tularémii: Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Malý Bor, Svaté Pole, Svéradice, Třebomyslice, Týnec, Velké Hydčice a Velký Bor.