Projekt je zaměřen na prevenci a snaží se motivovat občany kjejich vlastní ochraně. V Klatovech se akce koná právě dnes od 10 do 16 hodin.
Všem zájemcům z řad klientů VZP, kteří přijdou, zdravotníci zdarma vyšetří hladinu cholesterolu, změří tlak, puls v klidu i po zátěži a také procentuální podíl tuku.

V současné době stále stoupá výskyt civilizačních chorob, onemocnění, jako je infarkt myokardu, obezita, diabetes, předčasná ateroskleróza nebo hypertenze, je důležité věnovat zdraví náležitou pozornost a snažit se nemocem předcházet. Proto se tento projekt Dny zdraví v regionech zaměřuje především na prevenci a motivaci občanů k ochraně jejich zdraví,“ vysvětluje ředitelka krajské pobočky VZP pro Plzeňský kraj Miloslava Šlajsová.

Zájemcům bude k dispozici pojízdná ambulance a poradenský stan s týmem odborníků. Pro děti budou připraveny atrakce v podobě velkého skákacího hradu a soutěže.