Zájem o výuku v ZUŠ Josefa Kličky Klatovy je dle jejího ředitele Jaroslava Pletichy konstantně velký, za což jsou velmi rádi. „V současné době probíhá registrace pro přijímací řízení, které se koná počátkem června, takže zatím letošní zájem ještě nemůžeme odhadnout. Zároveň zatím netušíme, jaký bude úbytek žáků na konci školního roku, v minulých letech byl vždy okolo deseti až patnácti procent. Nicméně k dnešnímu dni je škola kapacitně zcela zaplněna,“ řekl Pleticha.

Dle jeho slov nejde jednoznačně říci, o jaké obory je největší zájem či o jaký by upadal. V hudebním oboru je tradičně každý rok nejvíce zájemců o kytaru a klavír, ovšem pozadu nezůstávají ani dechové nástroje, bicí nebo violoncella. „Dále je velký zájem o taneční obor a v loňském roce nás překvapil neobvykle velký zájem o výtvarný obor a multimediální tvorbu,“ poznamenal Pleticha.

Žáci se účastní mnoha soutěží, na kterých jsou úspěšní, k vidění jsou také na kulturních akcích.

V Klatovech za jednotlivé obory platí děti od 200 Kč za měsíc, kdy se výše liší dle oboru, ale zda se bude zdražovat, ještě není jasné. „Pro příští rok zatím nemáme zdražování dořešené. Pakliže by ale ke zdražování došlo, realizovali bychom jej v řádu pouhých desítek korun na žáka a hodinu. Cílem je zachovat dostupnost pro všechny, kteří do ZUŠ chtějí docházet,“ uzavřel ředitel klatovské ZUŠ.

Stejně tak se ke zdražování staví v ZUŠ v Sušici, kde žáci platí od 900 Kč za rok. „Zdražovat jsme zatím nemuseli, úplata za vzdělání je stále na stejné úrovni. Je to samozřejmě díky přístupu našeho zřizovatele, jímž je město. Výrazně vyšší ceny za energie a za teplo se tedy projevily na výši příspěvku od města, nikoliv na zvýšení školného. Městu tak patří velký dík,“ uvedla ředitelka sušické ZUŠ Milena Naglmüllerová, která ale také přiznala, že se ještě vzpamatovávají po covidové online výuce. „Zásadní problém se zájmem o naši ZUŠ nemáme. Co se týče individuálních předmětů v hudebním oboru, tak jsme v podstatě na stejných počtech jako před covidem. Menší úbytek žáků nastal v kolektivních předmětech, zcela logicky, protože učit například sborový zpěv online dost dobře nejde. V posledních letech ale výrazně stoupl zájem o výuku hry na kytaru a na keyboard, stále nejvíc žáků máme ale v oboru hry na klavír a na housle.

To, že upadá zájem o hru na žesťové nástroje, je trend nejen u nás v Sušici už delší dobu. Výuka je náročná,“ vykreslila situaci sušická ředitelka, která je i přes pomalejší rozjezd po covidu na své žáky pyšná. Mají za sebou mnoho úspěchů. Základní umělecká škola Františka Stupky v Sušici oslavila v roce 2020 již 80. výročí. Taneční i divadelní soubory postoupily ve svých kategoriích do celostátních kol. Nedílnou součástí školy je i Sušický dětský sbor, který z posledních Světových sborových her (World Choir Games) v Belgii přivezl v roce 2021 zlaté pásmo v kategorii folklór a stříbrné pásmo v kategorii mládežnické.

V současné době má škola 550 žáků a ráda přivítá další.

Na nezájem si nemohou stěžovat ani v další uměleckých školách v Plzeňském kraji. I tam se snaží zdražování bránit, jak to jde. „Úplata za vzdělávání ve škole se stanovuje vždy jedenkrát za rok na celý školní rok, dle aktuální situace a předpokládaných nákladů školy na celý rok. Její výše nesmí přesáhnout 110 % potřebných nákladů. Momentálně je vše v přípravách pro stanovení úplaty na nový školní rok. My jen pevně doufáme, že zůstane pro další školní rok v nezměněném stavu. Ale zatím to potvrdit nemohu,“ sdělila ředitelka ZUŠ v Tachově Jana Válová.

Ceny ZUŠ Plzeňský kraj

ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň – ceny za pololetí

individuální výuka na hudební nástroj 2 300 Kč

(2 žáci ve vyučovací hodině 1 150 Kč)

sólový zpěv 2 300 Kč

sborový zpěv 1 000 Kč

taneční obor základní studium 1 200 Kč

taneční obor přípravka 900 Kč

výtvarný obor základní i přípravka 1 500 Kč

ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň – ceny za pololetí

individuální výuka nejvyužívanějších hudebních nástrojů 2 250 Kč

méně využívané hudební nástroje 1 100 Kč

výtvarný obor 1 500 Kč

přípravka na výtvarný obor 1 200 Kč

taneční obor 1 500 Kč

přípravka na taneční obor 850 Kč

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany – ceny za pololetí

hudební obor 1 000 Kč

přípravka 800 Kč

výtvarný obor i přípravka 800 Kč

taneční obor i přípravka 800 Kč

literárně-dramatický obor 800 Kč

ZUŠ Klatovy – ceny za měsíc

hudební obor přípravka/individuál 200/220 Kč

výtvarný obor přípravka/základ 200/220 Kč

taneční obor přípravka/základ 200/250 Kč

literárně-dramatický obor přípravka/základ 200/220 Kč

ZUŠ Sušice – ceny za pololetí

hudební obor přípravka/individuál 1000/1500 Kč

pěvecké sbory 450 – 500 Kč

výtvarný obor 600/800 Kč

taneční obor 500/700 Kč

literárně-dramatický obor 600/800 Kč

ZUŠ Stříbro – ceny pololetí

hudební obor individuální výuka 1 800 Kč

hudební obor skupinová výuka 1 400 Kč

přípravná hudební výchova 1 000 Kč

výtvarný obor 1 000 Kč

literárně-dramatický obor 1 000 Kč