Z rozhodnutí ministerstva vnitra bude zavedení elektronických občanských průkazů zajištěno rozšířením stávajícího systému cestovních dokladů s biometrickými prvky, a to bez možnosti navýšit počet fotokabin.

Z důvodu zabezpečení této agendy dojde k omezení provozu na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a k odstávce centrálního sytému e-pasů, které se uskuteční ve dnech 27. až 30. prosince 2011. V těchto dnech nebude možné žádat o vydání e-pasů ani e-pasy předávat. Odstávka se netýká vydávání pasů typu „BLESK“.

Nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu je 14. prosince 2011, je-li tato žádost podána u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu. Výdej již vyhotovených občanských průkazů nebude omezen. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání e-pasů je stanovena na 19. prosince 2011.

V době od 15. do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.

O nový typ občanského průkazu lze žádat od 2. 1. 2012, a to jen na obecních úřadech s rozšířenou působností. Nový rok s sebou přinese také několik změn. „Od 1. ledna 2012 nebudou žádosti o nový občanský průkaz přijímat matriční úřady v Běšinech, Chudenicích, Janovicích nad Úhlavou, Měčíně, Nýrsku, Plánici, Strážově, Švihově, Zavlekově a Železné Rudě. Od 1. ledna 2012 budete moci požádat o občanský průkaz pouze na MěÚ v Klatovech nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Od 1. ledna 2012 se nebudou do cestovních dokladů zapisovat tituly. Od 1. ledna 2012 lze za správní poplatek vydat občanský průkaz i občanovi mladšímu 15 let. Od 27. června 2012 nebudou moci občané mladší 15 let vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu, přestanou platit zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče,“ informoval vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu Klatovy Milan Jarošík.