V ulici Za Čedíkem jde o výstavbu prostřední části, kdy dojde k propojení silnice na Horažďovice se silnicí na Plánici. Půjde o výstavbu vozovky včetně odvodnění, cyklistické stezky, chodníku, veřejného osvětlení a přeložky některých inženýrských sítí. Pokud jde o ulici Viléma Glosse, je to nově pojmenovaná ulice vedoucí od okružní křižovatky v Plánické ulici po areál firmy J+J Linea. V části ulice Hálkovy jde o komunikaci vedoucí podél dvou nově budovaných bytových domů. Obě ulice zahrnují výstavbu vozovek včetně odvodnění, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu. Stavby budou prováděny za částečné uzavírky a termín dokončení je plánován na rok 2012.