Opravu Domažlické ulice má na starost Ředitelství silnic a dálnic, město Klatovy se na ní bude podílet. Největší změnou, která se tam odehraje, budou semafory. „Součástí rekonstrukce bude optimalizace šířkového uspořádání silnice s vybudováním ochranných ostrůvků ve vzdálenosti cca 100 m na každou stranu křižovatky „U Klatovského dvora“. Celková délka úpravy je 830 mv úseku od železničního viaduktu po konec města ve směru na Domažlice. Na křižovatce se počítá se zřízením světelného signalizačního zařízení, rekonstrukcí sítí, veřejného osvětlení, novou pokládkou kabelu T-Mobile a metropolitní sítě, rekonstrukcí povrchu oboustranných chodníků včetně lávky pro pěší,“ uvedl za hospodářský odbor klatovské radnice František Kocfelda.

Termín prací je stanoven od 1. března do 15. července.

UZAVÍRKY

Zhruba během prvních dvou měsíců budou na řidiče čekat jen částečně uzavírky. Od 1. do 20. března se bude pracovat na různých místech vpravo ve směru na Domažlice, provoz bude obousměrný bez objízdné trasy. Do 24. dubna už pak bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Domažlice, ale stále se počítá s obousměrným provozem bez objízdné trasy.

Úplná uzavírka, a tedy nejnáročnější období, dle plánů začne od 25. dubna. Do 1. května řidiči neprojedou ani jedním směrem a ani křižovatkou „U Klatovského dvora“. Tam ale bude umožněn průjezd již od 2. do 24. května.

Od 25. května do 19. června je naplánována úplná uzavírka ve směru od Domažlic, kdy se bude jezdit po objízdné trase, směr od centra bude veden přes stavbu.

Na necelý měsíc pak bude komunikace včetně křižovatky uzavřena od 20. června do 15. července. „Objízdná trasa bude vyznačena po silnicích tzv. „Severozápadního obchvatu“. Přístup pro pěší k nemovitostem bude zabezpečen,“ dodal Kocfelda.

ŠTĚPÁNOVICE

Od 1. dubna pak vypuknou práce také ve směru na Plzeň, a to ve Štěpánovicích. „Bude obnoven asfalt v obci a sjednocena šířka silnice. Úpravou projdou také autobusové zálivy a chodníky, odvodňovací systém komunikace a svislé a vodorovné dopravní značení. Součástí stavby jsou středové dělící ostrůvky, které budou vybudovány na příjezdu i výjezdu z obce. Důvodem je regulace rychlosti vozidel na území obcea zvýšení bezpečnosti,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek s tím, že hotovo by mělo být během června.