Správa a údržba silnic (SÚS) Plzeňského kraje dokončí stavby, které začaly vloni. Půjde o další části v úseku silnice Dlouhá Ves – Radešov, kde se opět počítá s úplnou uzavírkou. „V současné době se pokračuje za částečného omezení silničního provozu. Od dubna do června se opět předpokládá úplná uzavírka mimo BUS,“ sdělil vedoucí přípravy a realizace staveb SÚS v Klatovech Radek Kadlec.

Předávání vysvědčení na Masarykově ZŠ v Klatovech.
Prvňáci dostali vysvědčení, přebírali ho s úsměvem

Od dubna do srpna je naplánováno pokračování prací na průtahu Plánicí, kde jsou předpokládané náklady 73 milionů korun s podílem města 46,5 milionu korun a Plzeňského kraje 26,5 milionu korun. Do července by měla být hotova také Hájkova ulice v Sušici, kde vyjdou opravy na zhruba 37,5 milionu korun, podíl kraje bude 15 milionů korun. Řidiči už by se měli projet také Třebomyslickou ulicí v Horažďovicích, kde se počítá konec prací v září. Zde jsou předběžně náklady vyčísleny na 34 milionů korun s podílem města 21 milionů korun.

Měsíc před koncem roku by měla být hotova také Besední ulice a křižovatka ulice Besední a Vimperská v Kašperských Horách. Zde se náklady vyšplhaly na 54,5 milionu korun, podíl kraje zde činí 8 milionů korun.

OBCHVAT BRODU

Kromě rozdělaných oprav se SÚS pustí i do nových. Tou největší, která bude letos v srpnu zahájena a dokončení je naplánováno na červen 2022, je přeložka silnice Číhaň – Kolinec, čili obchvat Brodu. Předpokládané náklady jsou 200 milionů Kč. „Jde o přeložku o délce 3730 metrů. Zásadním prvkem návrhu je fakt, že je řešeno odklonění silnice II. třídy z průtahu obcí Brod ve formě obchvatu, který bude umístěn západně od Brodu,“ sdělil Kadlec s tím, že součástí prací bude vybudování dvou zastávek BUS v zálivu, křižovatky pro napojení stávajících úseků silnice, čímž bude zajištěna přístupnost a obslužnost obce Brod, dále připojení sjezdů na přeložku silnice Číhaň – Kolinec, odvodnění, nový most pro přemostění přítoku Kalného potoka. Počítá se i s nezbytnými demolicemi stávající komunikace.

Vražda podnikatele Jiřího Ž. v Klatovech.
Vrahovi hrozí za ubodání majitele autodopravy 20 let vězení, čin plánoval

Na řadu se v letošním roce dostane v květnu také ulice T. G. Masaryka v Sušici (33 milionů Kč, 26 milionů Kč město), dále silnice Špičák – Hojsova Stráž, kde jsou práce naplánovány od července do října (20 milionů Kč). Počítáno je také s mostem v Prášilech (12 milionů Kč) a odvodněním a úpravou komunikace v Bojanovicích (13 milionů Kč).

PRŮTAHY MĚSTY

Zahálet ale nebude na Klatovsku ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Prvního dubna zahájí rozsáhlou opravu průtahu Železnou Rudou, která potrvá až do listopadu. Spojena bude četnými omezeními. „Náklady na rekonstrukci jsou cca 37 milionů korun. Dále bude pokračovat započatá výstavba okružní křižovatky na silnici Iv Alžbětíně a rekonstrukce přilehlého mostu. Stavba bude ukončena také v listopadu. Celková cena stavby okružní křižovatky a opravy mostu je zhruba 48,4 milionu korun,“ informoval za ŘSD Michal Vydra.

Oprava průtahu by měla být během roku zahájena také v Horažďovicích. Tam je rozpočet zhruba 129 milionů korun. Termín ale ještě není znám.

Zahájení Tříkrálové sbírky v Nýrsku.
Tříkrálová sbírka na Klatovsku byla rekordní, vybralo se přes 1,5 milionu