„Jsme velmi rádi, že jsme prošli peripetiemi od získání finančních prostředků z evropských peněz přes všechna výběrová řízení a odvolání až do tohoto okamžiku, kdy můžeme s firmou podepsat smlouvu. Jde o smlouvu, která obsahuje hlavní část oprav, čili oprav kostela od střechy, přes elektřinu až po fasádu,“ uvedl plzeňský biskup Tomáš Holub.

Tím ale plánované opravy nekončí. Součástí budou ještě další dvě fáze. Obnovy se dočkají také varhany a rovněž budou zrestaurovány fresky na stěnách, které jsou velmi vzácné. „Věříme, že vše bude dokončeno do konce roku 2019. Celkové náklady jsou 102 milionů korun,“ uvedl Holub, který dodal, že opravy jezuitského kostela přišly na řadu v pravou chvíli. „Ještě nemluvíme o záchraně, nejde o havarijní stav, ale celková rekonstrukce je velmi nutná. Kdyby se neudělala, v budoucnu by se významně navyšovaly náklady, které by byly nutné, aby byl kostel znovu opraven. Jsem velmi vděčen, že jde o dílo, na kterém spolupracujeme i s městem,“ poznamenal Holub.

V Klatovech podepsali smlouvu k opravě jezuitského kostela.Zdroj: Deník / Loudová Daniela


Firma Gema Art Group, která podepsala smlouvu a převzala klíč od kostela, počítá s tím, že mohou nastat i nějaké potíže. „Jsem rád, že jsme tuto zakázku získali, nebudeme něco takového dělat poprvé, ale každá zakázka má svá specifika. Uděláme vše pro to, abychom to zvládli co nejlépe. Určitě nás bude čekat spousta překvapení, ale nějaká úskalí nás snad nepotkají. Půjde o běžné problémy které jsou na všech památkových stavbách, jako jsou nálezy a podobně,“ řekl ředitel společnosti Zdeněk Fučík.

Z toho, že se kostel konečně dočká oprav, má radost klatovský farář Jaroslav Hůlle. Musel vyřešit i to, jak pořádat akce, které se v jezuitském kostele konaly během roku. „My jsme už vše připravovali od klatovské poutě, kdy jsme tam měli poslední mši svatou. Pak jsme začali s vyklízením a demontováním všeho potřebného. Veškeré aktivity, které jsme tam dělali, jsme přesunuli do arciděkanského kostela, kam jsme přidávali židle, protože tam bylo méně míst,“ uvedl Hůlle.

NOVÉ CHODNÍKY

Částkou tři a půl milionu korun přispělo na kostel také město Klatovy, které má v plánu i další akce na náměstí. „Jsme velmi rádi, že oprava kostela začne, protože jsme k tomu církev opakovaně vyzývali. Jsme připraveni pomoci s koordinací prací, které už začaly. Kromě toho budou na náměstí probíhat i nějaké naše akce, jako v oprava chodníků okolo celého náměstí. V v příštím roce počítáme se zateplením divadla a doufáme, že se nám podaří pokročit i s jezuitským areálem,“ sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust.

Ples okresního sdružení hasičů v Pačejově
OBRAZEM: V Pačejově se na plese sešli hasiči