„Patnáct žáků převážně z třetího ročníku oboru agropodnikání strávilo s doprovodným pedagogem dva týdny na biofarmě Patrice v obci Spoleto ve střední Itálii. Seznámili se s chodem biofarmy, která se zabývá ekologicky šetrnou rostlinnou i živočišnou produkcí. Pomáhali hlavně se sklizní oliv a následným lisováním organického panenského olivového oleje,“ uvedl ředitel školy Vladislav Smolík.

Praxe přinesla žákům i zlepšení v anglickém jazyce, ve kterém museli většinou komunikovat. Ve volném čase majitelé farmy uspořádali pro žáky výlety do blízkého Říma, Assisi či Perugie. „Patří jim velký dík za vřelou spolupráci, kterou budeme dále rozvíjet,“ poznamenal ředitel.

Zahájení sezony na železnorudském Špičáku.
Jedou Samoty a Weissova louka, Špičák počítá se znovuotevřením v pondělí

V rámci projektu škola také poprvé vyslala dvě absolventky stejného oboru do španělské Granady. Po dobu tří měsíců pracovaly v jezdecké stáji Mascotario, která se zabývá chovem koní, výukou jezdectví a hipoturistikou. „Své teoretické znalosti z oblasti zootechniky či agroturistiky zde uplatnily v praxi a získaly nové poznatky. Jazykem stáže byla angličtina, ale došlo i na španělštinu, kterou už jedna z účastnic ovládala. Na koních projezdily blízké pohoří Sierra Nevada a z koňského hřbetu se jim naskytly neobyčejné výhledy na pevnost Alhambra,“ popsal Smolík.

Projekt byl financován z grantu Erasmus+ Evropské unie.