„Na 9 hodinu je připraveno slavnostní zahájení, na které naváže v 10 hodin odborný workshop v malém sál kulturního domu na téma Ověřování a uznávání dalšího vzdělávání Přednášet bude Zdeněk Vršník, vedoucí odboru vzdělávání HK ČR,“ informovala Věra Benedová z Okresní hospodářské komory v Klatovech.

Na akci, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče , budou představeny nabídky učebních oborů jednotlivých SOU, OU, ISŠ, SŠ. Měla by přispět k informovanosti o potřebách kvalifikovaných pracovníků z jednotlivých druhů oborů pro firmy v regionu. V expozici Úřadu práce Klatovy si mohou žáci pomocí testu ověřit vhodnost volby budoucího povolání.