Okresní hospodářská komora (OHS) v Klatovech realizuje projekt Impulz bavaria bohemia, jehož podprojektem je Mechatronika do škol. V Klatovech se do projektu přihlásila střední průmyslová škola, Masarykova ZŠ a ZŠ v Plánické ulici, v Sušici ZŠ v Lerchově ulici a T.G.M a v Horažďovicích ZŠ v Blatenské ulici a Dům dětí a mládeže.

„Je ojedinělým pilotním projektem v České republice, v rámci kterého se snažíme podpořit technické obory formou oslovení dětí již na základních školách. Podařilo se nám domluvit spolupráci s jedenácti školami a jejich zřizovateli, což jsou jednotlivá města a obce. Na tento projekt také přispívali zřizovatelé ve výši do sto tisíc korun na jednu školu přihlášenou do projektu,“ informovala ředitelka Okresní hospodářské komory v Klatovech Alena Kolářová.

CNC stroje
Součástí projektu je dodávka souboru tří CNC strojů, soustruhu, frézky a vyřezávacího zařízení, které jsou řízeny počítači, do škol. „Stroje budou formou výpůjčky na šest let (z důvodu udržitelnosti projektu) využívat k výuce výše uvedené školy. Následně je i příslušenství předá OHS Klatovy bezplatně školám. Hodnota zařízení a strojů vyjde na šest milionů korun, na které v současné době vyřizujeme úvěr. Chtěli bychom přes letní prázdniny stroje nakoupit, aby základní výuka mohla začít již od září. Žáci od šesté třídy si budou moci vyrobit to, co si sami navrhnou. V úkolech budou mít například výrobu šachovnice včetně figurek. Některé školy už se domlouvají se svým zřizovatelem, že žáci budou vyrábět věci, které potřebuje obec, například cedulky na označení památných stromů a domů. Což si myslím, že je super, že uvidí i své výrobky, jak slouží obci,“ vysvětlila Kolářová.

Patronát
Na Střední průmyslové škole v Klatovech je vybudována učebna pro výuku mechatroniky, kde se koná výuka pedagogů ze základních škol. „Kantoři pak budou zajišťovat výuku na základních školách. Věra Andrlíková a Josef Baierl z průmyslové školy jsou garanty a budou také sloužit jako poradci, kdyby se na základních školách vyskytl nějaký problém,“ sdělila Kolářová.

Důvodem realizace tohoto pilotního podprojektu je také to, že po pracovnících, kteří umějí obsluhovat CNC stroje, je velká poptávka a tito lidé na trhu práce chybí. „Chceme, aby děti tuto práci poznaly před rozhodováním, na jakou školu půjdou, aby i rodiče viděli, o jakou práci jde a podpořili je ve studiu mechatroniky na SOU, středních i vysokých školách,“ dodala Kolářová.

Účastníci projektu
Do projektu se mimo jiné také zapojil horažďovický Dům dětí a mládeže a ZŠ Sušice Lerchova ulice. „Máme poměrně rozvinutou nabídku technických kroužků a já osobně technice fandím, proto jsme se rozhodli do tohoto projektu zapojit. Získáme tím CNC stroje, a budeme tak moci nabídnout dětem zase něco nového. Myslím si, že je o technické kroužky velký zájem,“ uvedl Petr Bláha z DDM Horažďovice.

„Chtěli bychom zvýšit zájem o strojírenské obory, protože nyní spíše děti volí humanitní nebo počítačové obory. Rádi bychom také zatraktivnili pracovní vyučování, což si myslím, že se tímto určitě podaří,“ řekl ředitel ZŠ Sušice v Lerchově ulici Čestmír Kříž.