To jim bylo umožněno díky projektu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje, který je nazván „Praxe žáků – cesta ze škol k zaměstnavatelům Plzeňského regionu“.

„Projekt má za cíl spojit potřeby firem a středních škol. Financován je Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR. Cílovou skupinou jsou žáci ze středních odborných škol s technickým zaměřením. V osnovách mají málo praxe a často se stává že žáci, i když jdou na nějakou týdenní praxi, dělají práci neodbornou, často tráví čas někde v kanceláři nebo, když to přeženu, zametáním dvoru. Takže my jsme se v rámci projektu rozhodli finančně podpořit firmy, které vyjdou školám vstříc. Máme vyhrazeného pracovníka z firmy, který se žákům věnuje a jeho povinností je, aby připravil praxi pro žáky, která je v souladu s osnovami, aby se skutečně něco naučili.

polupracujícím člověkem je i odborný učitel ze školy, který s pracovníkem firmy spolupracuje a radí se o náplni praxe,“ řekla manažerka projektu Lenka Pavlíčková.

Součástí projektu je oborový den, který se uskutečnil včera ve spolupráci s Technickými službami města Klatov. „Tento oborový den je spolupořádán Okresní hospodářskou komorou v Klatovech. Firma připraví krátkou exkurzi, nějaké činnosti, které mohou vykonávat. Tohoto dne se účastní žáci i odborní vyučující. Děti se dozvědí, co mohou v rámci praxe vykonávat, a rozšíří si pohled, jak to ve skutečnosti chodí. Pak si podle toho mohou například volit zaměstnání,“ doplnila Pavlíčková.

V technických službách se žákům věnoval vedoucí správy městské zeleně Peter Pošefka. Ukázal jim celý provoz, provedl je skleníky, kde vysazují sazenice, pěstují různé cizokrajné rostliny, vysvětlil, jak se zaměstnanci o vše starají. „Tento projekt je určitě zajímavý, přínosný hlavně pro děti, které jsou z oboru ze zemědělské školy. Technické služby pokrývají veškerou práci, kterou by měli oni vykonávat. Je mi líto, že je to až teď poprvé, že se tyto projekty nezačaly dělat už dříve,“ sdělil Pošefka.

Po prohlídce technických služeb se žáci přesunuli do Sadů Mistra Jana Husa na Vodojemu, kde se učili prořezávat keře a stromy pod dohledem učitelů praxe.

„Líbí se mi to. Určitě nám to bude v budoucnu prospěšné, poznáme práci s nářadím, jak se vše dělá. Jsme rádi, že nejsme zavření ve třídě, že jsme venku a můžeme si práci přímo vyzkoušet,“ zhodnotila studentka Kateřina Kováčová.

„Povedlo se nám počasí, tak se pracuje fajn. Jsme rádi, že poznáme tuhle práci, je dobře, že je nám to umožněno,“ uvedla Martina Holá.
„Samozřejmě dětem praxe pomůže, poznají práci a nejen teorii. Zjistí sami, co lze udělat nářadím a na co už použít stroje. Pomůže jim to i v manažerských pozicích, když budou rozdělovat práci a budou vědět, která je jak náročná,“ řekl učitel praxe Miloš Soukup.