V současné době mohou žáci podávat celkem tři přihlášky na různé střední školy.
Na Střední škole v Horažďovicích zaplní všechny třídy. Přihlášek přišlo mnohem více, než kolik lidí mohou přijmout. „Na obor grafický design se konaly talentové zkoušky už v lednu. O tento obor byl největší zájem, dostali jsme 37 přihlášek, přijímat však budeme pouze 16 lidí. U ostatních oborů jako jsou gastronomie, aranžér, cukrář, kuchař číšník nebo opravář zemědělských stojů máme přihlášek také dost a třídy určitě naplníme. Žáci měli možnost podat si tři přihlášky na různé školy, takže většinou ubude jedna třetina zájemců,“ sdělila zástupkyně ředitele Jitka Englerová.

Podávat si tři přihlášky vidí ředitelé jako ne příliš dobrý systém, který platí již od školního roku 2008/2009, předtím mohli pouze jednu. „Přišlo nám 156 přihlášek a budeme přijímat 60 žáků. V současné době ani nevíme, jestli třídy naplníme, protože někdo si dává tuto školu jako záložní, někdo zase ji má na prvním místě. Tento systém podávání tří přihlášek platí již třetím rokem. Pro děti to mělo znamenat volbu, ale nemá to pro ně takový přínos. Z hlediska školy je to navíc nešťastné i proto, že je to administrativně a finančně náročné. Nejlepší systém byl, když si žáci mohli v prvním kole podat jednu přihlášku a v dalších kolech již přihlášek neomezeně,“ řekla ředitelka obchodní akademie v Klatovech Soňa Rabušicová.

V praxi to chodí tak, že dítě s výborným prospěchem se může umístit na všech třech školách, kam si přihlášku podalo, zatímco žák s průměrným prospěchem se třeba neumístí na žádné a musí se odvolávat. Místo ovšem pro něj na škole je.
„Pro školní rok 2011/2012 otevíráme pro žáky pátých ročníků jednu třídu osmiletého studia, pro žáky sedmých ročníků také jednu třídu šestiletého studia a pro žáky končící devátou třídu dvě třídy čtyřletého studia. Přihlášek přišlo skoro dvě stě, což je mírný nadbytek, je to však nepřehledné a tento počet nám nic neřekne. Podali si k nám přihlášku třeba zájemci ze Sušice nebo z Domažlic, ti to mají ale jenom jako záložní. Pro ty děti, kterým měl tento systém pomoci, je to nešťastné, protože do poslední chvíle nevědí, zda jsou přijati, a jsou nejistí,“ uvedl ředitel klatovského gymnázia Jiří Šlégl.

Školy na Klatovsku už ani nepořádají přijímací zkoušky a žáci se přijímají na základě vysvědčení ze základní školy.
„Do všech tří oborů, které nabízíme, budeme přibírat 90 žáků, přihlášek přišlo 137. Přesný počet, kolik žáků do prvního ročníku nastoupí, se však dozvíme skoro až v září, protože kvůli systému tří přihlášek do poslední chvíle nevíme, kdo nastoupí. Nejpraktičtější bylo podání jedné přihlášky. O přijetí rozhodujeme na základě prospěchu z osmého a devátého ročníku,“ sdělil ředitel Střední zdravotnické školy Klatovy Jaromír Veselý.