Větší zájem o obory než v minulých letech eviduje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Sušici. „Příjemně mě potěšilo, že se hlavně zvýšil zájem o obory s výučním listem. Celkově mohu říci, že počet přihlášených v prvním kole do naší školy se proti stavu před třemi lety zvýšil téměř dvakrát,“ řekl ředitel SOŠ a SOU Sušice Jaromír Kolář.

Jako každý rok je vyšší zájem o obory vzdělání s výučním listem, jako jsou kadeřnice, opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel, rovněž je i vyšší zájem o stavební učební obory - instalatér, elektrikář, truhlář, jen u oboru zedník je zájem malý. „Letos otevíráme po delší době téměř všechny obory kromě již zmíněného zedníka, ale bude otevřen obor zednické práce. Je předpoklad, že i počet žáků, kteří odevzdají zápisové lístky do zvolených oborů, bude dost velký, a tím předpokládáme i nárůst celkového počtu žáků školy nad 600,“ sdělil ředitel s tím, že až budou odevzdány zápisové lístky po prvním kole, tak uvidí, pro které obory ještě vyhlásí kolo další. „Myslím, že toho bude méně než v letech minulých,“ dodal Kolář.

Slova sušického ředitele ohledně upadajícího zájmu o obor zedník potvrdila i ředitelka Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně Miluše Fousová. „Máme nyní ve třech třídách 12 žáků, kteří se učí na zedníka. A ani nyní se příliš zájemců nehlásí,“ uvedla Fousová.

Dle jejích slov je ale v jiných oborech rovněž zvýšený počet zájemců než dříve. Především jde o obor mechanik opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů či cukrář, kde je nárůst zájemců nejvíce znatelný.

Výrazně vyšší zájem o učební obory i další studium pociťují také v rokycanské Střední škole Jeřabinová. „Hlásí se 60 budoucích kuchařů, 57 automechaniků a masivní nápor zaznamenáváme rovněž mezi opraváři zemědělských strojů,“ potvrzuje ředitelka Irena Vostrá.

Oborů tam otevírají třináct a například o kdysi nepopulární odvětví lesní mechanizátor má zájem devět nováčků. Získáním výučního listu však pobyt v lavicích nemusí skončit ani uchazečům o maturitní vysvědčení. Denní studium na dva roky se týká oborů provozní technika, podnikání a mechanik-seřizovač. Dálkově mohou dál vědomosti rozšiřovat studenti ve tříletém oboru podnikání.

Téměř stejný zájem zaznamenávají na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. „Zájem o učební obory je stejný jako minulý rok. Tradičně se nejvíce žáků hlásí na učební obor kuchař-číšník, cukrář, zemědělec-farmář, menší zájem je o pekaře, zahradníka a řezníka-uzenáře. I když se dá říci, že se zájem o řezníka-uzenáře zvedá, z čehož mám velkou radost,“ sdělil ředitel školy Vladislav Smolík.