Výrazné změny se dočká areál Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech. V zahradě školy totiž vyroste víceúčelové centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinářských a navazujících oborech.

„Výstavbou centra bude doplněna chybějící infrastruktura školy pro vzdělávání. Vytvoří se dostatečná kapacita pro praktické vyučování žáků učebních i studijních oborů, oboru nástavby a bude vybudováno i zázemí pro celoživotní vzdělávání,“ vysvětlil ředitel školy Vladislav Smolík.

Centrum, jehož výstavba začala v květnu letošního roku, se bude skládat ze dvou budov. Objekt praktické výuky nabídne zázemí především žákům učebního oboru pekař a cukrář a studijního oboru ekonomika a podnikání (management potravinářských výrob). Budova restaurační a ubytovací zařízení bude určena žákům oborů kuchař, kuchař – číšník pro pohostinství a provoz služeb, rozšíří také současnou ubytovací a stravovací kapacitu školy. Obě budovy využijí též studenti nástavbového oboru podnikání.

Záměrem školy je i využít centrum pro vytvoření funkčního systému celoživotního vzdělávání, například formou rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích programů. „Počítáme také s využitím centra pro pořádání gastronomických, cukrářských a pekařských seminářů,“ doplnila zástupkyně ředitele pro učební obory Magda Netíková.

„Jsem velice rád, že bude možné vybudovat moderní zázemí pro naše žáky a zaměstnance, a věřím, že to podpoří kvalitní práci našich učitelů při vzdělávání a přípravě žáků na krajské, národní i mezinárodní soutěže, kterých se účastní a velice často získávají ta nejvyšší ocenění,“ dodal Smolík.

Nový areál bude dokončen v prosinci 2010, celkové náklady přesáhnou 30 milionů korun. Centrum je součástí Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje a je financováno z jeho prostředků.