Sušická nemocnice záchranářům, kteří odpracovali dvanáctihodinovou směnu, proplácela v letech 2013 až 2016 jen 11,5 hodiny, za pauzu na oběd zaplaceno nedostali, ač na to podle svého názoru mají nárok. Rozhodli se proto podat na zdravotnické zařízení žalobu.

O své peníze se soudilo pětadvacet záchranářů. Částky byly u některých tisícové a u některých to byly deseti tisíce.

Podle radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje Mileny Stárkové bylo soudní jednání zbytečné, vše se mohlo řešit mimosoudně domluvou. „Celá kauza mě velmi mrzí. Záchranáři a řidiči čekali na své peníze tři roky, a to i přes to, že jsem oslovila dopisy správní a dozorčí radu Nemocnice Sušice, o. p. s. a žádala je o mimosoudní dohodu. Argumentovala jsem tím, že již v podobné kauze existuje precedent, kdy soud rozhodl ve prospěch zaměstnanců. Protože šlo o 25 žalob, soudce Luboš Koranda takový precedentní rozsudek zaslal oběma stranám a vyzýval ke smírnému řešení. Nejen, že nemocnice na žádné apely ke smíru nereagovala, ale dokonce rozhodla o odvolání ke krajskému soudu poté, co v Klatovech spor prohrála,“ uvedla Stárková podle níž jde o zbytečně vyhozené peníze, které jen na straně právního zastoupení záchranářů činí více než půl miliónu korun.

„Tyto peníze mohla nemocnice využít úplně jinak. Zarážející je i fakt, že lékaři sloužící ve stejné směně se záchranáři, měli placených celých 12 hodin směny. Šizen na mzdě byl tedy jen někdo, a to je hodně podivné,“ dodala Stárková.

Snowpark na Špičáku.
VIDEO: Na Špičák přijede Viki Cabadaj