„Dobrovolní záchranáři prošli v sobotních dopoledních hodinách pod dohledem lékařů Horské služby praktickým výcvikem, který byl složen z resuscitace, používání automatického externího defibrilátoru při zástavě oběhu, ošetření a fixace zlomenin a celkového prověření znalostí při poskytování první pomoci. V odpoledních hodinách byl pak proveden praktický nácvik evakuace zraněného pacienta za použití transportních prostředků a horolezeckého vybavení. Tato modelová situace byla směřována do nepřístupného terénu stěny Černého jezera,“ informoval náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura.

Nedělní výcvik prověřil záchranáře po fyzické kondici. “Byl prováděn praktický nácvik ošetřování v terénu a transportu zraněného za použití zimních transportních prostředků,“ pokračuje metodik Horské služby oblasti Šumava Václav Cypro ml.

Doškolení členů Horské služby se na Šumavě zúčastnilo třicet pět záchranářů z celé oblasti Šumavy.

„Tito dobrovolní záchranáři zajišťují v pravidelných službách především o sobotách a nedělích společně s profesionálními členy Horské služby záchranu v zimních střediscích i ve volném terénu,“ doplnil Michal Janďura.