Čtyři hodiny bojovali pracovníci DESOP - Záchranné stanice živočichů Plzeň spolu s hasiči o záchranu zvláště chráněného bobra evropského, který spadl do betonové nádrže v Nýrsku a nedokázal sám vylézt. Akce byla úspěšná, hlodavec už dnes žije v nedaleké řece Úhlavě.

Mladý bobr, který zřejmě hledal útočiště, neboť byl po zimě vyhnán svými rodiči, spadl do čtyři metry hluboké betonové nádrže v bývalé čistírně odpadních vod v Nýrsku. Byl tam uvězněný, nemohl ven a měl štěstí, že ho objevili pracovníci, kteří kontrolovali areál,“ řekl Deníku Karel Makoň ze záchranné stanice. Spolu s kolegy si byl vědom, že vlastními silami těžko mohou zvíře z nebezpečné pasti dostat, proto přivolali na pomoc hasiče. „Bylo nám jasné, že dokud vodu nevyčerpáme, nemáme šanci. Sami bychom to čerpali snad tři dny, ale ani hasiči to neměli lehké, sjet se musely celkem tři jednotky,“ vzpomínal Makoň, kterému záchranu výrazně komplikovala i zhruba 80 cm vysoká vrstva bahna na dně nádrže. „Když jsem se spustil na laně, tak jsem si ze dveří, okapů a dalšího odpadu, který jsem tam našel, udělal jakýsi ostrůvek. Bobra se mi pak podařilo chytit, ale on okamžitě podběrák prokousl, prošel jím jako nůž máslem,“ řekl Deníku Makoň, který nakonec bobra „udolal“ a z nádrže ho dostal ven. Jak ale přiznal, velký pozor si musel dávat na to, aby ho hlodavec svými silnými zuby nekousl, neboť to by pro něj mohlo skončit vážným zraněním. „Naštěstí vše dobře dopadlo a bobra jsme mohli vypustit do blízké řeky,“ oddychl si Makoň.

Bobr, největší český hlodavec, se v západních Čechách stále více zabydluje. „Pravděpodobně od přelomu roku 2006/2007 lze hovořit o trvalém usazení bobra evropského na území NP a CHKO Šumava. První trvalejší osídlení bobrů se objevilo na Řezné v Alžbětíně. V roce 2008 se na stejném toku bobr usadil i pod Železnou Rudou,“ informoval Jan Mokrý ze Správy NP a CHKO Šumava. Doplnil, že známky pobytu bobra už byly zaznamenány i na soutoku Křemelné a Prášilského potoka, v přírodní rezervaci Úhlavský luh nad nýrskou přehradou a na dalších místech Šumavy.

„Bobra už máme i v Plzni,“ dodal Makoň.