V Pihovicích bude odstraněn nekvalitní povrch, zpevněn a položen nový asfaltobeton. Hotovo by mělo být do konce měsíce. Práce se provedou za úplného uzavření dotčené komunikace.

Správa a údržba silnic (SÚS) Plzeňského kraje opraví do 30. listopadu povrch silnici Klatovy – Petrovičky, a to v úseku od okružní křižovatky pod nemocnicí po obec Petrovičky. Opravy si vyžádají částečné omezení provozu. Půjde o celoplošnou opravu povrchu vozovky jejím odfrézováním a následným přebalením.

Koncem října začala také první etapa opravy silnice mezi Klatovy a Janovicemi, po které řidiči již dlouhodobě volají. Práce provádí SÚS Plzeňského kraje. „Jde o celoplošnou opravu povrchu vozovky jejím odfrézováním a přebalením v úseku od křižovatky se silnicí první třídy až k místu cca 700 m za odbočkou na Dolní Lhotu. Hotovo by mělo být do 7. prosince,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

V místě oprav bude částečně omezen provoz.