Další místa, kde hynou migrující obojživelníci pod koly projíždějících vozidel, najdete podle Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) u Skočic na jižním Plzeňsku, u Kařezu na Rokycansku, u Kolovče na Domažlicku a na mnoha dalších místech Plzeňského kraje. I proto se ochránci přírody rozhodli přistoupit k opatření, které by mělo zachránit život tisícům žab a čolků. Postaví totiž dočasné zábrany kolem vytipovaných rizikových úseků silnic v místech, kde je přetínají tradiční migrační cesty obojživelníků. Zadržené obojživelníky pak bezpečně přenesou k vodním plochám, kam se vždy na jaře snaží dostat.

S jarem se probouzejí ve svých zimovištích také žáby a čolci. V březnu a dubnu probíhá nejintenzivnější tah obojživelníků ze zimovišť k vodě. Jedině tam se mohou spářit a naklást vajíčka. Cestou k vodě musí mnohdy překonat mnohé překážky a nebezpečí, mimo jiné také silnice, kde jich stovky zahynou pod koly projíždějících aut. „Do evidence Českého svazu ochránců přírody bylo z celé ČR nahlášeno celkem 563 míst, kde byli zaznamenaní přejetí obojživelníci, někde přitom jde až o stovky jedinců. Zabezpečit takový rizikový úsek trvale je technicky a administrativně náročné a finančně značně nákladné, proto se ochránci přírody snaží obojživelníkům pomoci alespoň instalací dočasných zábran. Ty obojživelníky buď navedou na místo, kde mohou silnici bezpečně překonat, nebo do lapacích nádob, které ochránci každý den po dobu tahu vybírají, odchycené obojživelníky zaevidují a přenesou na druhou stranu silnice,“ informoval Petr Stýblo z ČSOP. Dodal, že letos to je pro dobrovolné ochránce s ohledem na výskyt epidemie covid-19 a vyhlášená protiepidemická opatření o dost náročnější. Úseky, které je potřeba zabezpečit, jsou často za hranicí obce či dokonce okresu, než dobrovolníci bydlí. „Veřejnost tímto prosíme, aby instalované zábrany podél silnic neničila, řidiče pak o větší opatrnost při projíždění kolem těchto zábran, mohou se zde pohybovat osoby, které se o ně starají,“ dodal Stýblo. Zábrany nebudou instalovány na všech 563 místech, ale jen na vybraných.