Incident, na který upozornil jako první Deník, se odehrál při tzv. poplatkovém lovu kachen. „Labuť s labuťákem odvedli do bezpečí do rákosí mladé a pak vyjeli chránit teritorium. Když vzlétly a byly tak deset metrů nad vodou, zkosil je střelec dvěma ranami. Jedna labuť byla mrtvá, druhá částečně žila a plácala se na vodě, tak na ni poštvali psi, aby ji dorazili,“ řekl Deníku František Balíček ze Smrkovce, který je zároveň starostou Hradešic. Stejně jako on viděli smrt oblíbených labutí na vlastní oči i další místní obyvatelé. Událost je šokovala.

„Labuť není sice zvláště chráněným druhem, ale je pod ochranou volně žijících ptáků, zákona na ochranu přírody a krajiny. Nesmí se například vyrušovat v hnízdění, ničit jejich hnízda, usmrcovat atd,“ uvedla mluvčí ČIZP Radka Nastoupilová. „Podle tohoto zákona hrozí fyzické osobě pokuta až 20 tisíc korun, právnické osobě až jeden milion korun. Délku řízení nyní nelze odhadnout,“ dodala.

Zastřelením ptáků se už zabývá i policie.

„Případ šetříme ve spolupráci s ČIŽP,“ potvrdila bez bližších informací Dana Ladmanová z klatovské policie.

Postih hrozí nejen zahraničnímu střelci, ale i mysliveckému spolku Hradešice a soukromé společnosti z Klatov, která podle dostupných informací lov zorganizovala. Případní viníci ale podle všeho vyváznou jen s pokutou, o trestný čin zřejmě nepůjde.

Hrad Kašperk.
Hrad Kašperk má nového kastelána