Nadaci Krása pomoci založila v roce 2008 Taťána G. Brzobohatá a zaměřuje se na pomoc seniorům. „Posláním nadace je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení kvality jejich života. Přesně to jsme našli v sušické nemocnici a u jejích zaměstnanců, kteří pacientům vytváří takřka domácí prostředí,“ vysvětlila ředitelka nadace Michaela Stachová a dodala, že známka kvality je i reakcí na negativní články v některých médiích o situaci na českých LDN. „Chceme vyzdvihovat příklady dobré praxe a ocenit práci zdravotníků, kteří péči o seniory berou jako poslání.“

Předání certifikátu v Nemocnici Sušice.

Ocenění, které sušické oddělení obdrželo, je pro tamní pracovníky velkou odměnou. „Je potvrzením toho, že jdeme správným směrem. Je to i poděkování za práci, kterou každodenně vykonáváme za ne zrovna lehkých podmínek. Navíc je to pro nás výzva, dostát tomuto uznání, udržet nastavený standard a eventuálně s pomocí nadace dále rozšiřovat naše služby, které v regionu chybí,“ uvedla primářka oddělení následné péče Petra Maříková.

Předání certifikátu v Nemocnici Sušice.Ředitelka nadace v Sušici představila klíčový projekt Doma bez obav, který pomáhá seniorům, kteří chtějí dál žít ve svém domácím prostředí a vyhnout se institucionální formě péče. Nadace spolupracuje s dobrovolníky, kteří tráví se seniory volný čas. Rodinám také pomáhá nastavit vhodnou formu podpory, včetně předání praktických tipů, jak pečovat, zajistit potřebné dávky, pomůcky a kvalitní služby. „Projekt funguje momentálně pouze v Praze, jeho rozšíření do okresu Klatovy je jednou z dalších možností spolupráce. Vždyť zdejší oddělení následné péče se už výčtem svých aktivit téměř shoduje s naší nabídkou,“ řekla s uznáním vedoucí projektu Doma bez obav Kateřina Bláhová.

Zástupkyně nadace si prošly celé oddělení, které se s 80 lůžky nachází v nových prostorách a pacienti mají k dispozici také prostornou terasu. Setkaly se také s novoskotským retrívrem Fredym, kterého pacienti využívají v rámci canisterapie. Na Oddělení následné péče momentálně pracují tři lékaři, další k tomu na zkrácené úvazky, 21 sester, 13 ošetřovatelek a sanitářů a jedna sociální pracovnice. „Nějaké ty posily by se nám ale do týmu ještě hodily,“ poznamenala na závěr primářka oddělení. (pp, dl)